Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Ljeto, 2018. br.2

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje (Blagoslov grančica)

Düsseldorf      u 16:00 sati      u crkvi St. Apollinaris
Neuss      u 13:00 sati      u crkvi St. Marien 
Langenfeld      u 16:00 sati      u crkvi St. Marienhimmelfahrt
 
Hosana Davidovu sinu: Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Izraelov Kralju: Hosana u visini!   (Mt 21, 9)
 
 

 

Prvo čitanje   Iz 50, 4-7
Lica svojeg ne zaklonih od pogrda, ali znam da se neću postidjeti.


Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin Bog dade mi jezik vješt
da znam riječju krijepiti umorne.
Svako jutro on mi uho budi
da ga slušam kao učenici
Gospodin Bog uho mi otvori:
ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu,
a obraze onima što mi bradu čupahu,
i lica svojeg ne zaklonih
od pogrda ni od pljuvanja.
Gospodin Bog mi pomaže,
zato se neću smesti.
Zato učinih svoj obraz ko kremen
i znam da se neću postidjeti.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam   Ps 22, 8-9.17-18a.19-20.23-24
Pripjev:    Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?


Svi koji me vide, podruguju se meni,
razvlače usne, mašu glavom:
»Uzdao se u Gospodina, neka ga sad izbavi,
neka ga spasi ako mu omilje!«
     Opkolio me čopor pasa,
     rulje me zločinačke okružile.
     Probodoše mi ruke i noge,
     sve kosti svoje prebrojiti mogu.
Razdijeliše među se haljine moje
i za odjeću moju baciše kocku.
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!
     A sada, braći ću svojoj
     navješćivati ime tvoje,
     hvalit ću te usred zbora.
     »Koji se bojite Gospodina, hvalite njega!
     Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!
     Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!«


Drugo čitanje    Fil 2, 6-11
Ponizi sam sebe… zato Bog njega preuzvisi.


Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao
plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni«
uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan;
obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato Bog njega preuzvisi
i darova mu ime, ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ.
I svaki će jezik priznati:
»Isus Krist jest Gospodin!« –
– na slavu Boga Oca.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja   Fil 2, 8-9
Krist postade poslušan do smrti,
smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi
i darova mu ime, ime nad svakim imenom.


Evanđelje   Lk 22, 14 – 23,56

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Luki! 
Lk 22, 14-23, 56

Evanđelist: Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im:


Isus: Svom sam dušom čeznuo ovu Pashu blagovati s vama prije svoje  muke. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem.

Evanđelist: I uze čašu, zahvali i reče:


Isus: Uzmite je i razdijelite među sobom. Jer  kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe. 


Evanđelist: I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći:


Isus: Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.  


Evanđelist: Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći : 


Isus: Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. Sin Čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje.

Evanđelist: I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti. Uto nasta među  njima prepirka tko bi od njih bio najveći. A on im reče:


Isus: Kraljevi gospoduju svojim narodima, i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. Vi  nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj. Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? Pa ipak, ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje. 
Jest, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Ja vam zato u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac: da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih. Šimune, Šimune, evo, Sotona, zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću!  


Evanđelist: Petar mu reče : 


Petar:  Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt.


Evanđelist: A Isus će mu :


Isus: Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao, dok triput ne zatajiš da me poznaješ.

Evanđelist: I reče: 


Isus: Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo? 


Evanđelist: Oni odgovore: 


SVI: NIŠTA. 


Evanđelist: Nato će im: 


Isus: No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se. 


Evanđelist: Oni mu rekoše: 


SVI: GOSPODINE, EVO OVJE DVA MAČA!

Evanđelist: Reče im: 


Isus: Dosta je!


Evanđelist: Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici. Kada dođe onamo, reče im:


Isus: Molite da ne padnete u napast!

Evanđelist: I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio: 


Isus: Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja  neka bude!


Evanđelist: A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bi znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. Usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih snene od žalosti pa im reče: 


Isus: Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast! 


Evanđelist: Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On  se približi Isusu da ga poljubi. Isus mu reče:


Isus: Juda, poljupcem Sina Čovječjeg izdaješ?


Evanđelist: A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: 


SVI: GOSPODINE, DA UDARIMO MAČEM?

Evanđelist: I jedan od njih udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Isus odgovori:


Isus: Pustite! Dosta! 


Evanđelist: pa se dotače uha i zacijeli ga. Nato Isus reče onima koji se digoše na nj,  glavarima svećeničkim, zapovjednicima hramskim i starješinama: 


Isus: Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama! Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš čas i vlast tmina.


Evanđelist: Uhvatiše ga, dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka. A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjedne Petar. Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče: 


Sluškinja: I ovaj bijaše s njim! 


Evanđelist: A on zanijeka: 


Petar:  Ne znam ga, ženo! 


Evanđelist: Malo zatim opazi ga netko drugi i reče: 


Sluga: I ti si od njih! 


Evanđelist: A Petar reče: 


Petar:  Čovječe, nisam!


Evanđelist: I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: 


SVI: DOISTA, I OVAJ BIJAŠE S NJIM! TA GALILEJAC JE!


Evanđelist: A Petar će: 


Petar: Čovječe, ne znam što govoriš!

Evanđelist: I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao. Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče: Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me tri puta. I iziđe te gorko zaplaka. A ljudi koji su Isusa čuvali, udarajući ga poigravahu se njime i zastirući mu lice, zapitkivahu ga: 


SVI: PRORECI , TKO TE UDARIO!

Evanđelist: I mnogim se drugim pogrdama nabacivahu na nj. A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari svećenički i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vijeće i rekoše: 


SVI: AKO SI TI KRIST, RECI NAM!


Evanđelist: A on će im: 


Isus: Ako vam reknem, nećete vjerovati; ako vas zapitam, nećete odgovoriti. No odsad će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje. 


Evanđelist: Nato svi rekoše: 


SVI: TI SI, DAKLE,  SIN BOŽJI! 


Evanđelist: On im reče: 


Isus: Vi velite! Ja Jesam! 


Evanđelist: Nato će oni: 


SVI: ŠTO NAM JOŠ SVJEDOČANSTVO TREBA? TA SAMI SMO ČULI IZ NJEGOVIH USTA!

Evanđelist: I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu i stadoše ga optuživati: 


SVI: OVOGA NAĐOSMO KAKO ZAVODI NAŠ NAROD I BRANI DAVATI CEZARU POREZ TE ZA SEBE TVRDI DA JE KRIST, KRALJ . 

Evanđelist: Pilat ga upita: 


Pilat: Ti li si kralj židovski? 


Evanđelist: On mu odgovori: 


Isus: Ti kažeš! 


Evanđelist: Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: 


Pilat: Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku! 


Evanđelist: No oni navaljivahu: 


SVI: BUNI NAROD NAUČAVAJUĆI PO SVOJ JUDEJI, POČEVŠI OD GALILEJE PA DOVDE!

Evanđelist: Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac. Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga k Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu. A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želio vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. 
A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji. A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod te im reče: 


Pilat: Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga, evo, ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. A ni Herod, jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt. Kaznit ću ga, dakle, pa pustiti.

Evanđelist: I povikaše svi uglas: 


SVI: SMAKNI OVOGA, A  PUSTI NAM BARABU! 


Evanđelist: A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa. Ali oni vikahu: 


SVI: RASPI, RASPNI GA! 


Evanđelist: On im treći put reče: 


Pilat: Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti. 


Evanđelist: Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.  Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: 


Isus: Kćeri jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.'Tad će početi govoriti gorama:'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!' Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?


Evanđelist: A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube. I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus govoraše: 


Isus: Oče, oprosti im, ne znaju što čine! 


Evanđelist: I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke. Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: 


SVI: DRUGHE JE SPASIO, NEKA SPASI SAM SEBE, AKO JE ON KRIST, BOŽJI IZABRANIK !

Evanđelist: Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: 


SVI: AKO SI TI KRALJ ŽIDOVSKI, SPASI SAM SEBE !

Evanđelist: A bijaše i natpis ponad njega: Ovo je kralj židovski. Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: 


I. zločinac: Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas! 


Evanđelist: A drugi ovoga prekoravaše: 
 

II. zločinac: Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini.  


Evanđelist: Onda reče: 


II. zločinac: Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. 


Evanđelist: A on će mu: 


Isus: Zaista, tebi kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju! 


Evanđelist: Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete, jer sunce  pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: 


Isus: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj! 


Evanđelist: To rekavši izdahnu. 
(kratka šutnja - svi kleknu)

Satnik, vidjevši što se zbiva, stane slaviti Boga: 


Satnik: Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!  


Evanđelist: I sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor, vidjevši što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. 
Stajahu podalje i gledahu to svi  znanci Isusovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. 
I gle, čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan - taj ne privoli njihovoj odluci i postupku - iz Arimateje, grada Judejskoga, koji iščekivaše kraljevstvo Božje, taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen. Bijaše dan Priprave; subota je svitala. 
A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti.

Riječ  Gospodnja.

 

 
 

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    zatvoreno

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati