Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf         u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                u 13:00 sati         u crkvi St . Marien
Langenfeld        u 16:00 sati         u crkvi Marienhimmelfahrt

Ja sam spasenje naroda, govori Gospodin.
Iz koje god nevolje zavape k meni, 
ja ću ih uslišiti, i bit ću Bog njihov zauvijek.

 

 

Prvo čitanje   Am 8, 4-7
Protiv onih koji kupuju siromaha za novac.

Čitanje Knjige proroka Amosa

Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika
i satirete uboge u zemlji! Kažete:
»Kad li će mlađak proći da prodamo žito,
i subota da tržimo pšenicu?
Smanjit ćemo efu, povećati šekel
da varamo krivim mjerama,
da kupimo siromaha za srebro,
potrebita za sandale i da prodajemo
otražak pod žito.«
Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim:
»Dovijeka ne ću zaboraviti
nijednoga djela vašega.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 113, 1-2.4-8
Pripjev: Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha.

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?
Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Drugo čitanje   1Tim 2, 1-8
Neka se obavljaju prošnje za sve ljude Bogu,
koji hoće da se svi ljudi spase.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   2Kor 8, 9
Isus Krist, premda bogat, posta siromašan,
da se vi njegovim siromaštvom obogatite.

Evanđelje   Lk 16, 1-13
Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ’Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ’Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ’Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ’Sto bata ulja.’ A on će mu: ’Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ’A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ’Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ’Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’ I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime
u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati.
Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Bogu, koji u ljubavi vjeran ostaje unatoč svakoj našoj nevjernosti, izrecimo zajedno svoje molitve:


Crkvu, koja živi u svijetu nepravdâ, obdari osjetljivošću za evanđeosku pravednost
i istinskom brigom za sve potrebite i obespravljene, molimo te.
 
Sve svoje krštenike, koje si obdario milošću spasenja, obnovi snagom Duha
da ostanu vjerni tvome daru i služe ti nepodijeljena srca, molimo te.
 
Svima koji upravljaju dobrima i bogatstvom ovoga svijeta daj spoznati
da je sve što im je povjereno dar tvoje dobrote; obdari ih pravednošću
i solidarnošću prema siromašnima, molimo te.
 
Nama, koje i danas sitiš svojom riječju, pomozi da prepoznamo blago
koje si nam udijelio i okrijepi nas za vjernost u svemu što si nam povjerio, molimo te.
 
Pokojnoj našoj braći i sestrama oprosti svaku nevjernost i obdari ih
darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.


Bože, Stvoritelju svega i izvore svakoga dobra, udijeli nam mudrost života
da umijemo prepoznati svaki dar koji od tebe dolazi te živimo u trajnoj vjernosti tvojoj dobroti.
Po Kristu Gospodinu našemu.

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati