Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Ono što je obilježilo proteklu godinu 2013., na razine opće Crkve i Crkvu hrvatskog govornog područja, jest „Godina vjere“ koju je otvorio papa Benedikt XVI. 11. listopada 2012. a zatvorio papa Franjo na svetkovinu Krista Kralje, 24. studenoga 2013. godine. Za tu prigodu papa Benedikt XVI. objavio je programatsko Apostolsko pismo o vjeri "Porta Fidei" („Vrata vjere“). Benedikt XVI., govoreći o vjeri, istaknuo je duboko jedinstvo između čina vjere i sadržaja vjere.

Kršćanin nikada ne smije misliti da je vjera privatan čin. Vjera je uvijek osobni i zajednički čin. Ona je prihvaćanje Gospodina i život s njim, što se očituje u svjedočenju i u javnom zauzimanju.

Isto tako, na razini opće Crkve, proteklu godinu obilježila je ostavka pape Benedikta XVI. i izbor pape Franje za papinsku službu. Papa Franjo objavio je encikliku „Lumen fidei“ („Svjetlo vjere“). »Kršćanska vjera usredotočena je, ističe Franjo u enciklici, na Krista, ona je ispovijest da je Isus Gospodin i da ga je Bog uskrisio od mrtvih. (...) Riječ koju nam Bog upućuju u Isusu nije više jedna riječ među mnogima, nego je to njegova vječna Riječ. Nema većeg jamstva koje bi Bog mogao dati da bi nas uvjerio u svoju ljubav... Kršćanska je vjera, dakle, vjera u potpunu Ljubav, u njezinu djelotvornu moć, u njezinu sposobnost da preobrazi svijet i obasja vrijeme.« (...) »Vjera u Sina Božjega koji je u Isusu iz Nazareta postao čovjekom ne odvaja nas od stvarnosti, nego nam omogućuje shvatiti njezino dublje značenje, otkriti koliko Bog ljubi svijet te ga neprestano usmjerava prema sebi. To pak kršćanina navodi da se zauzima, da još intenzivnije proživljava hod zemljom«.

Ove smo godine, kao i prošlih, priredili četverodnevnu duhovnu obnovu na razini naše Misijske Zajednice od petka, 22. do ponedjeljka 25. studenoga 2013. Tema duhovne obnove bila je naslovljena: "Kršćanske kreposti u obitelji i u našim međuljudskim odnosima: zahvalnost, strpljivost i  jakost/hrabrost". Obnovu je  predvodio dr. fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji i gvardijan samostana Sv. Ante na Bistriku u Sarajevu (Bosna i Hercegovina).

Fra Ivan je za glavnu temu uzeo tri kreposti: u petak, 22. studenoga 2013.: zahvalnost (Mt 18,23-34), u subota, 23. studenoga 2013.: strpljivost (Mt 13,24-30.36-40) i u ponedjeljak, 25. studenoga 2013.: jakost/hrabrost (Iv 8,1-11). Njih je u svojim razmišljanjima promotrio kroz evanđelja i Isusovo djelovanje. Te kreposti su važne, istaknuo je fra Ivan, za čovjeka pojedinca, a posebno potrebne su za obiteljske, župno-crkvene i narodno-društvene odnose.

Krepost zahvalnosti treba razlikovati od bontonske uljudnosti. Više od izvanjske geste, ona je životno opredjeljenje. Povezana je s darivanjem. Darivanja su različita: od ponižavanja, činjenja ovisnim i ucjenjivanja darom do darivanja kao stvaranja radosti drugome. Zahvalnost pak ne kao namještenost i poza nego kao životni stav znači prihvaćanje sebe, svijeta, života i bližnjih kao Božjega dara. Djelovati iz zahvalnosti znači djelovati iz već postojećega, iz darovanoga, iz onoga što se već jest a ne iz „pustih želja“ ili povreda i zla koja su nam nanijeli drugi ili naši bližnji u prošlosti. (Za razmišljenje o zahvalnosti uzeto je evanđelje o nemilosrdnom/nezahvalnom dužniku – Mt 18,23-34).

Krepost strpljivost nije pasivnost ni neangažiranost, niti neko prevratničko, revolucionrano djelovanje. Strpljivost se temelji za vjernika u Božjoj strpljivoj ljubavi prema nama ljudima koji daje da njegovo sunce i kiša jednako se dijele i dobrima i zlima. Strpljivost se odnosi na strpljivost s drugima (koji nisu naše vlasništvo), strpljivost sa sobom i strpljivost s Bogom. Bog je strpljiv s nama, voli nas više od nas samih, ali ne postupa po našim željama. Jedino nam obećaje da će uvijek biti s nama, uza sva iskustva njegove odsutnosti i neuslišanih molitava. Strpljivost nije neoročeno vrijeme, nego polagano ali postojano izgrađivanje sebe i zrela vjernika, kao i pomaganje drugima da također postanu zreli ljudi i vjernici. (Za razmišljanje o strpljivosti uzeto je evenđelje o kukolju u pšenici – Mt 13,24-30.36-40).

Krepost jakosti (hrabrosti) je ona krepost koja prožima sve druge kreposti. Ubraja se i u četiri stožerne kreposti uz pravednost, razboritost i umjerenost. Jakost nije svrha samoj sebi. Hrabrost ne znači trvdoglavost, jer glupi ljudi i tirani znaju biti divlje i razorno hrabri. Hrabrost nije isključenje straha (Isus u Getsemaniju!). Jakost je djelovanje protiv straha kojim ljudi vladaju jedni drugima i protiv one poslušnosti koja je neodgovorna za druge, koja je sociopatska (odsutnost grižnje savjesti i emaptije za druge). Jakost je izdvajanje iz mase (priče o ružno pačetu i priča Car je gol!), poput mučenika i hrabrih ljudi, koji nisu bili poslušni carevima i vođama, koji su se izdvojili iz mase, koji su poput Isusa štitili one koje su ljudi nepravdeno optužili ili bezočno progonili. Isusova rečenica skupljenoj masi: Tko je od vas bez grijehe neka baci kamen – arhimedovska je točka nove ljudskosti, novoga čovjeka. (Za razmišljanje o jakosti (hrabrosti) uzeto je evanđelje o kamenovanju žene preljubnice – Iv 8,1-11).

U nedjelju, na svetkovinu Krista Kralja, 24. studenoga 2013. fra Ivan je predvodio mise i propovijedao u Düsseldorfu, Neussu i Langefeldu. Govorio je o razlici između zemaljskih kraljeva, Führera (Verführera), vođa i poglavnika i Raspetoga Kralja. Na Golgoti su osim Isusova križa bili i razbojnički križevi. Čudo vjere se dogodilo ne time da je Isus sišao s križa, u čudesima, kako su očekivali glavari, narod, vojnici i jedan od razbojnika, nego kako je to iskazao raskajani razbojnik. On je priznao svoju krivnju i prepoznao nedužnost Patnika.

U srijedu, 13. ožujka 2013. Franjo (lat. Franciscus), rođen kao Jorge Mario Bergoglio (17. prosinca 1936, Buenos Aires, Argentina) izabran je za papu, kao nasljednik Benedikta XVI., koji je 28. veljače 2013. podnio ostavku. Prvi je papa isusovac i prvi papa iz Argentine, Novog svijeta i južne hemisfere, te prvi papa neevropljanin nakon 1272 godine (Grgur III).

Od utorka, 16. do  utorka, 23. travnja 2013., grad Monheim organizirao je, u povodu ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju, „Tjedan Europe“. U petak, 19. travnja naša Misijska zajednica predstavila je tradiciju i kulturu Hrvatskoga naroda. U programu su nastupili Misijska folkolorna skupina mladih pod ravnanjem gospođe Mire Knez, Mješoviti misijski zbor i Misijska muška klapa pod ravnanjem Frane Milića, pastoralnog suradnika.

U subotu, 20. travnja 2013. održana je 26. biblijska olimpijada o temi „Bl. Majka Terezija – žena vjere u Godini vjere“ u Kulturnom i sportskom centru „Martinsee“ u Heusenstammu kod Offenbacha, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Na olimpijadi su sudjelovala djeca i iz naše Misijske zajednice.

U srijedu, 24. travnja 2013. Frano Milić, pastoralni suradnik izabran je za područje Sjeverne Rajne i Vestfalije, kao predstavnik pastoralnih suradnica i suradnika s tog područja, za glasnogovornika.

U subotu, 4. svibnja 2013. bilo je slavlje Prve pričesti u našoj Misijskoj Zajednici. Katehezu i pripremu  prvopričesnika vodio je Franjo Milić, pastoralni suradnik. Bilo ih je dvadeset i troje (23).

Od srijede, 8. do  nedjelje, 12. svibnja 2013. hodočastili smo Majci Božjoj Lurdskoj u Lurd (Francuska).

U nedjelju 12. svibnja 2013. proslavili smo „Majčin dan“. Neposredno prije mise Misijski mješoviti zbor i Misijska klapa, po vodstvom Frane Milića, pastoralnog suradnika otpjevali su nekoliko prigodnih pjesama, a djeca su recitirala nekoliko tekstova o Majci. Potom smo slavili misu za sve Majke u našoj Misijskoj Zajednici. Na kraju slavlja, ministranti su svim prisutnim majkama podijelili, u znak zahvalnosti, po jednu ružu.

Na Duhovski ponedjeljak, 20. svibnja 2013. hodočastili smo, zajedno s Hrvatima Hrvatskih katoličkih misija iz područja Sjeverne Rajne i Westfalije, u zavjetno svetište Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Nevigesu (Njemačka). Misu je predvodio i propovijedao mons. dr. Pero Sudar, pomoćni bskup Sarajevske nadbiskupije.

U ponedjeljak, 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je 28. punopravna članica Europske unije.

U subotu, 21. rujna 2013. zaređen je don Ansgar Puff za pomoćnog biskupa na naslov Kölnske nadbiskupije. Don Angsgar je bio župnik župa na području Oberbilka i Bilka u Düsseldorfu i veliki prijatelj naše Misijske Zajednice.

U subotu, 5. listopada 2013. hodočastili smo, zajedno s Hrvatima Hrvatskih katoličkih misija iz područja Sjeverne Rajne i Westfalije, u svetište Gospe tješiteljice žalosnih u Kevelaer (Njemačka). Misu je predvodio i propovijedao mons. dr. Ivan Devčić, nadbiskup Riječke nadbiskupije.

U subotu, 16. studenoga 2013. održana je, u organizaciji Hrvatskog dušobrižničkog ureda iz Frankfurta, smotra zborova djece i mladih u Main-Taunus/Hochtaunus, Kelkheim. Na smotri su sudjelovala djeca i mladi naše Misijske zajednice, pod vodstvom Frane Milića, pastoralnog suradnika i uz pratnju jednog dijela roditelja. Za klavirom je svirala Magdalena Lukić.

U subotu 30. studenoga 2013. proslavili smo „Nikolinje“ u dvorani Stadthalle – Erkrath. Sudjelovala su djeca s roditeljima. U prigodnom programu nastupili su Dječji misijski zbor, Misijski mješoviti zbor, Misijska klapa i Misijske folklorne skupine. Za vrijeme slavlja pjevao je i svirao vokalno instrumentalni sastav ‘‘Bon Ton’’ iz Frankfurta. Potom su podijeljeni nikolinjski darovi najmlađima.

U nedjelju, 15. prosinca 2013., Mješoviti misijski zbor i Misijska klapa, pod ravnanjem  Frane Milića, pastoralnog suradnika održali su Božićni koncert poslije misa u Düsseldorfu, Neussu i u Langenfeldu.

U ovoj 2013. godini imali smo 27 krštenja, 23 prvopričesnika, slavlje krizme nismo imali ove godine, 1 vjenčanje (pripremili smo 7 parova koji su obavili slavlje vjenčanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini), 56 posjeta bolesnicima i 15 umrlih. Ono što je važno spomenuti, uz ovu statistiku, nijedan član naše Misijske zajednice, ove godine, nije izišao iz Crkve.

Vjeronauk, za sve uzraste školske djece, držimo, za vrijeme cijeloga tjedna, u Düsseldorfu i Langenfeldu.

Zbor mladih, Misijski mješoviti zbor i Misijska klapa, pod vodstvom Frane Milića, pastoralnog suradnika i zborovođe obogaćuju bogoslužje u našoj Misijskoj zajednici i predstavljaju našu Misijsku Zajednicu, prigodično, i izvan nje.  

Misijski folklor djece i mladih, pod vodstvom gospođe Nevenke Karimović i uz pomoć i suradnju gospođe Mire Knez redovito imaju probe i nastupaju u prigodnim liturgijskim slavljima i kulturnim događanjima te tako razvijaju i obogaćuju religioznu, tradicijsku i kulturnu dimenziju naše Misijske zajednice.

Zajednica ministranata aktivno sudjeluje, za vrijeme cijele godine, na svim misnim slavljima i drugim liturgijskim činima u Düsseldorfu, Neussu i Langenfeldu.

U ovoj, 2013. godini hodočastili smo u marijanska svetišta: Neviges i Kevelaer (Njemačka), te u Lurd (Francuska).

Pobožnost prema Mariji njegujemo u našoj Misijskoj zajednici u svibnju (svibanjska pobožnost) i u listopadu (listopadska pobožnost), te pobožnost, u nizu trinaest utoraka, sv. Anti Padovanskome.

Misijsko pastoralno vijeće, koji ima savjetodavni karakter u Misiji, broji 18 članova i zajedno sa Župnikom aktivno sudjeluje u životu i radu naše Misijske zajednice.

Liturgija je središte kršćanskoga života. Tijekom cijele liturgijske godine čitanja, za vrijeme misa, pripremaju voditelji čitača: gospodin Ivan Raspudić u Düsseldorfu; gospođa Lucija Kezić u Neussu i bračni par Ana i Joža Antolek u Langenfeldu. Za kvalitetna i uspjela liturgijska i euharistijska slavlja doprinose i naši vrijedni i odgovorni sakristani: gospodin Krsto Goleš u Düsseldorfu, gospodin Joseph u Neusu i gospođa Vera Dropulić u Langenfeldu, te dvojica vrlih i odgovornih dijelitelja pričesti: gospodin Marijan Damjanović i gospodin Ivan Domazet.

Dijalog i suradnju razvijamo s domaćom mjesnom njemačkom župom, kao i sa župama i župnicima u Düseldorfu, Neussu i Langenfeldu te sakristanima istih župa.

Također surađujemo sa župnicima susjednih Hrvatskih katoličkih misija (Köln i Wuppertal), i to, prigodom uskrsnih i božićnih ispovijedanja te u drugim prigodama tijekom godine.

Naša Misijska zajednica, također, surađuje i s drugim hrvatskim institucijama i zajednicama koje djeluju na području koje pokriva naša Misijska zajednica. Surađujemo i njegujemo dobre odnose s Hrvatskim generalnim konzulatom Republike Hrvatske u Düsseldorfu, s Hrvatskim socijalnim radnicima i savjetovalištima pri Caritasu u Njemačkoj te s učiteljicama i učiteljima Hrvatske dopunske škole.

Fra Ante Branko Periša iz Splita, pastoralno pomaže u našoj Misijskoj zajednici za vrijeme ljetnih praznika, a fra Stipe Nimac za Uskrsne i Božićne blagdane.

Redovito objavljujemo četiri puta godišnje «Život», list hrvatske katoličke misije Düsseldorf-Neuss-Langenfeld i uređujemo našu vlastitu Misijsku „Web stranicu“ (www.hkm-duesseldorf.de). List „Život“ kao i „Web stranica“ imaju zadaću da nas intenzivnije povezuju, informiraju i formiraju.

Kao i prošle godine, tiskali smo Misijsku Božićnu pjesmaricu i vlastiti Misijski «Katolički kalendar» za 2014. godinu.

 

Preminulo je 15 članova naše Misijske Zajednice u 2013. godini:

 

Ivo Pušeljić

Marta Baboselac

Ivan Mravak

Mirko Kezić

Mirko Hadžić

Antun Mandić

Ivan Kolak

Slavka Rimac

Drago Šikac

Žarko Lekić

Miroslav Palac

Stevan Stjepan Jakob

Anto Vidović

Marija Lang

Mara Vrdoljak

 

Oče naš... Zdravo Marijo....

Pokoj vječni daruj im Gopodine i svjetlost vječna svjetlila njima. Počivali u miru. Duše njihovi i duše svih vjernih mrtvim, po milosrđu Božjem, počivale u miru. Amen.

Doista, jedino je Utjelovljenoj Riječi – Bogu Ljubavi moguće zabilježiti cjelinu čovjekova osobnog života i djelovanja, te sveukupnost života i djelovanja Hrvatske katoličke misije Düsseldorf - Neuss – Langenfeld.

Zahvaljujemo Bogu, Majci Mariji i članovima naše misijske Zajednice za svekoliku ljudsku i kršćansku pomoć.

 

 Misijski mješoviti zbor i Narod Božji pjeva zahvalni himan: Tebe Boga hvalimo...

 

Fra Josip Kulović, župnik

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati