Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

U vremenu korizme Križni put molimo svakoga petka u Düsseldorfu u crkvi St. Apollinaris u 18,30 sati, a svake nedjelje, prije mise, u Neussu u crkvi St. Marien i u Langenfeldu u crkvi Marienhimmelfahrt.
Križni put jedna je od najraširenijih i najomiljenijih katoličkih pobožnosti. To je niz od 14 slika ili skulptura koje predstavljaju 14 različitih scena Kristove muke. Smisao križnog puta je u tome da sami doživimo i proživimo Kristovu muku i smrt, važno je razmatrati vlastite osjećaje i obraćati se Bogu skrušena srca.

 

 

 

PUT KRIŽA, Fra Slavko Topić


I. postaja: ISUS OSUĐEN NA SMRT

"Svaki koji se srdi na brata svoga bit će podvrgnut sudu "
(Mt 5,22).

Otkuda u nama želja da sudimo i prosuđujemo druge? "Zašto gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?" (Mt 7,3). Nitko ne postaje bolji prosuđujući druge, već jedino kad pažljivo prosuđuje sebe i svoj život.

MOLITVA: Molimo s psalmistom: "Gospodine, usliši moju molitvu, u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima... Ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom! " (Ps 143). Amen.

 

 

 

 II postaja: ISUS PRIMA NA SE KRIŽ

"Uzmite jaram moj na sebe... Uistinu jaram je moj
sladak i breme moje je lako"
(Mt 11,29-30).

Svatko treba nositi svoj križ. Jer križ, prihvaćen vjerom, čini čovjeka krotkim, a njegov život plodnim. Kristov križ je svet jer ga je prigrlio iz velike ljubavi prema nama. Tako i mi. Kad s vjerom i pouzdanjem prigrlimo križ koji nam je ljubav Oca nebeskoga darovala, postat će to sveti križ u našim rukama, sigurni znak nade i vječnoga spasenja.

MOLITVA: Gospodine,Ti si nas u svetom krštenju obilježio pobjednim znakom svetoga križa Kristova, daj da srcem prihvatimo i životom proslavimo ovaj sveti znamen spasenja svojega.  Amen.

 

 


 

 

III. postaja:  ISUS PADA PRVI PUT POD KRIŽEM

"Pomoć je naša u imenu Gospodnjem koji stvori nebo i zemlju "
(Ps 124)

Mučan je uspon na Goru Ljubavi - Goru Kalvariju. Jer za dobro se valja namučiti. Svaki je čovjek zbilja slab i loman. Tu nema iznimke. Uspijevaju samo oni koji su iskreno ponizni, prema drugima razumni, koji su spremni i odlučni i koji se čvrsto uzdaju u Isusa.

MOLITVA: Gospodine, pobudi i podrži u nama živu želju za dobrim i svetim kršćanskim životom i oslobodi nas  vjerskoga i duhovnoga nemara i zapuštenosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

 

 

 


 
IV. postaja:   ISUS SUSRETA SVOJU SVETU MAJKU

"Ja sam Majka lijepe ljubavi i svete nade" .
(Sir 24,24).

Tužno u ljudskoj povijesti djeluje činjenica da ljudi nisu upoznali Krista, božanskoga Prijatelja i Otkupitelja. A ipak, On je utjelovljeni Sin Božji, Spasitelj ljudi i središte ljudske povijesti, "Kralj kraljeva i Gospodar gospodara" (Otk 17,14; 19,16). "On koji jest, koji bijaše i koji dolazi" (Otk 1,4). O kad bismo s Majkom Marijom ovako stalno uzdisali: "Bez prestanka na to mislim i sahne duša u meni... Gospodin je dio moj, veli mi duša, i zato se u Njega pouzdajem" (Tuž 3,20.24).

MOLITVA: Marijo, Majko Kristova i Majko Crkve, nauči nas ljubiti i nasljedovati Spasitelja svoga da u Crkvi Njegovoj zajedno s Tobom samo za Njega živimo i za njega umremo. Amen.

 

 

 

 V. postaja:   ŠIMUN CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ

"Sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge"                                   
(Mt 20,28).

Nesebičnost i uslužnost - to su vrline pravih evanđeoskih duša. Biti za druge - kao Isus, to je početak pravoga ljudskoga bratstva i prijateljstva. Jer, svatko je gladan i žedan i umoran. A kruh je za to da se razlomi, razdijeli i zajedno blaguje. To isto vrijedi i za naš život, život je dar koji treba podijeliti.

MOLITVA: Molimo s Psalmistom: "Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Gospodin će ga spasiti. Gospodin će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji... Gospodine, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!" (Ps 41).

 

 

 

 VI. postaja:   VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC

"Ljubi Boga nadasve, a bližnjega svoga kao sebe samoga "
(Mt 22, 37-39).

Koliko god napredovali u znanju, ipak samim znanjem nikada nećemo dokučiti tajnu čovjeka. Jer, čovjek je zaista slika Božja (usp. Post 1,26). Stvoreni smo iz Ljubavi i stvoreni smo za Ljubav. Potreban nam je kruh, ali nam je još potrebnija ljubav, ljudska pažnja, razumijevanje, prijateljstvo. Biti čovjek, značilo bi imati srca za druge.

MOLITVA: Gospodine, molim te sa slijepcem u evanđelju: "Daj da progledam! " (Mk 10,51). Daj, da u licu svakoga brata čovjeka uzmognem vidjeti lice Krista koji trpi i koji očekuje da mu baš ja u pomoć priskočim. Amen.

 

 

 

 


VII. postaja:   ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM

"U svijetu imate muku, ali hrabri budite ja sam pobijedio svijet!"
(Iv 16,33).

Isus ponovno pada i diže se bez riječi. Tako i svaki od nas. Ako smo čvrsto odlučili napredovati u čestitu ljudskom i kršćanskom životu i vladanju - što nam drugo preostaje? Bez obzira na sve zapreke i poteškoće, uspjet će onaj koji ustraje. Naime, kad mi padamo i dižemo se pod svojim križem, uvijek je Isus onaj koji u nama djeluje. Jer, "sve mogu u Onome koji me jača" (Fil 4,13).

MOLITVA: Pomaži nam, Gospodine, svojom svetom milošću, da nam svaki novi dan donese napredak u dobru i da se odvažno odupremo svakoj ljudskoj slabosti i napasti. Amen.

 

 

 

 

 

VIII. postaja:    ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE

"Blago ožalošćenima, oni će se utješiti!"
(Mt 5,4)

Blaženi su oni koji se žaloste zbog svojih grijeha i zbog grijeha svih ljudi. To je ona sveta žalost koja je Bogu tako draga, a čovjeku toliko potrebna i korisna. Plakati zato što nismo sveti, što je svijet ogrezao u svome zlu, što su ljudi postali gluhi i nijemi, te više ne čuju zov svoga Spasitelja: "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti" (Mt 11,28). I još: "Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti" (Iz 66,13).

MOLITVA: Rasvijetli nas, Gospodine, svjetlom svoje riječi da uvidima daje grijeh izvor svih ljudskih nevolja, te da se ne tužimo na svoje životne poteškoće, već da protužimo zbog grijeha svojih. Amen.

 

 

 

 

IX. postaja:     ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM

"Ljubav sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi"
(1 Kor 1 3,7).

Samo ljubav sve može. Kad bi potpuno iščezla ljubav iz ljudskih srdaca, život bi postao nemoguć, ugasio bi se kao svijeća na vjetru. Nestalo bi radosti, ljudi bi prestali činiti dobro: roditelji, učitelji, radnici, liječnici, misionari, svećenici, propovjednici  svi bi prestali vršiti svoju dužnost i svoju časnu ulogu u ljudskome društvu. Ali, "tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?... Ni smrt, ni život, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našemu" (Rim 8,35-39). Isus se držao ovoga pravila: "Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti" (Lk 12,4).

MOLITVA: Gospodine, ojačaj u nama ljubav za sve životne poteškoće i žrtve, da svjetlom ljubavi nadvladamo tamu grijeha i da ustrajemo u dobrim djelima. Amen.

 

 

 

 

X. postaja:  ISUSA SVLAČE

"Gospodine, povećaj dostojanstvo moje i opet me utješi"
(Ps 71).

Kad čini grijeh, čovjek uvijek iznova diže ruku protiv sebe samoga, na svoje vlastito dostojanstvo, na dostojanstvo drugih ljudi i na Božje dostojanstvo, čovjek je svet, jer je slika Svetoga. Svaki čovjek je živi hram Božji" (1Kor 3,16) i "ako tko upropašćuje hram Božji, upropasti! će njega Bog" (1Kor 3,17).

MOLITVA: Gospodine, ogrni haljinom svetoga straha savjest i srce svakoga čovjeka da svi uvidima dostojanstvo svoje i da se radujemo radošću djece Božje. Amen.

 

 

 

 

 

XI. postaja: ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ

"Zrake sijevaju iz njegovih ruku, ondje mu se krije sila"
(Hab 3,4).

Raspeti Krist privlači pogled i srce ljudi kroz svu povijest. On je otpočeo novi odnos ljudi međusobno i prema Bogu - odnos zasnovan na milosrdnoj ljubavi i na praštanju. Pogled na ove milosrdne rane sili svako srce na praštanje i na ljubav - bez pitanja i uvjeta. To je pogled nade i utjehe u tjeskobama vlastitoga života.

MOLITVA: Gospodine, dok promatramo tvoje raspete ruke na križu, pomozi nam pružiti ruku mira svakome bratu čovjeku. Promatrajući Tvoje rane, pomozi nam zaboraviti uvrede koje su nam drugi nanijeli. Amen.

 

 

 

 

XII. postaja: ISUS UMIRE NA KRIŽU

Vječna je ljubav njegova!

(Ps 118.)

"Ja živim i vi ćete živjeti." - "Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine." - "Život svoj predajem za vas." Poći ću od čovjeka do čovjeka. Za tebe. Znam: što god sam učinio jednome od najmanjih, tebi sam učinio. Predajući sav život svojima, predajem ga tebi, Bože. Tamo gdje se predajem u ljubavi, tamo već živim u tebi.

MOLITVA: Gospodine, oslobodi me da predajem svoj život onima koje si mi darovao. Amen.

 

 

 

 

XIII. postaja: ISUSA SKIDAJU S KRIŽA

"O svi vi što putem prolazite, pogledajte i vidite ima li boli kakva je bol moja"
(Tuž 1,12).

U povijesti Crkve i cijeloga čovječanstva Marija Majka pojavljuje se kao snažan zov k Bogu, Kristu, Crkvi. Ona majčinski opominje i zove ljude na obraćenje, na povratak u kuću Očevu. Ona je Majka milosti i milosrđa Božjega, zabrinuta za budućnost svijeta, za spasenje svakoga pojedinoga čovjeka. Držeći mrtvo, ubijeno tijelo svoga Sina pod križem, nastavlja svoju molitvu sa suzama: da Njegova muka i smrt ne budu uzalud podneseni za spas svijeta.

MOLITVA: Presveta Majko Kristova i Majko naša, izmoli svakome čovjeku milost obraćenja i pokajanja i budi uz nas na času smrti naše. Amen.

 

 

 

 

XIV. postaja: ISUSA POLAŽU U GROB

"Blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu... Jer prate ih djela njihova"
(Otk 14,13).

Mrtvi zbilja žive. Žive bez tijela, a mi još živimo u tijelu. Blago onima koji se drže ovoga pravila: "Živimo li dakle ili umiremo - Gospodinovi smo" (Rim 14,8). Jer, "tko izgubi svoj život poradi mene, taj će ga naći" (Mt 10,39). Ne možemo, ne smijemo živjeti kao da smrti i nema. Jer svaki dan može nam biti posljednji. Misao na smrt ne sputava, već još više potiče naš rad na izgradnji boljega svijeta. Dobar život, najbolja je priprava za sretnu, svetu i blaženu, smrt.

MOLITVA: Oče sveti, daj nam živu vjeru u vječni život koji nam je zaslužio i osigurao Gospodin naš Isus Krist svojom mukom, smrću i uskrsnućem svojim i daj nam nakon ovoga života sretno prispjeli k tebi. Amen.

 

 

 

Završna molitva

Gospodine Isuse, raspeti i uskrsli Gospode, ti si Očekivani. U tebi sve dobiva smisao i puninu. Uz tvoj križ smijem prigrliti svoj križ. Uz tvoj grob smijem se nadati. Uz tvoj grob smijem misliti i na grobove onih za kojima plačem. Suznih očiju i bolju raskopano srce smije čuti riječ: Nije ovdje! Uskrsnuo je!

Oslobađaj me, Gospodine Isuse, svakim danom za Uskrs.

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati