Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf         u 16:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                u 13:00 sati         u crkvi St . Marien
Langenfeld        u 16:00 sati         u crkvi Marienhimmelfahrt

Hosana Davidovu sinu:
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Izraelov Kralju: Hosana u visini!

 

 

Prvo čitanje                    Iz 50, 4-7
Lica svojeg ne zaklonih od pogrda, ali znam da se neću postidjeti.
Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin Bog dade mi jezik vješt
     da znam riječju krijepiti umorne.
Svako jutro on mi uho budi
     da ga slušam kao učenici.
Gospodin Bog uho mi otvori:
     ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu,
     a obraze onima što mi bradu čupahu,
i lica svojeg ne zaklonih
     od pogrda ni od pljuvanja.
Gospodin Bog mi pomaže, ­
     zato se neću smesti.
Zato učinih svoj obraz ko kremen
     i znam da se neću postidjeti.
Riječ Gospodnja.
 

Otpjevni psalam   Ps 22, 8-9.17-20.23-24
Pripjev:    Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Svi koji me vide, podruguju se meni,
razvlače usne, mašu glavom:
»Uzdao se u Gospodina, neka ga sad izbavi,
neka ga spasi ako mu omilje!«

     Opkolio me čopor pasa,
     rulje me zločinačke okružile.
     Probodoše mi ruke i noge,
     sve kosti svoje prebrojiti mogu.

Razdijeliše među se haljine moje
i za odjeću moju baciše kocku.
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!

     A sada, braći ću svojoj navješćivati ime tvoje,
     hvalit ću te usred zbora.
     »Koji se bojite Gospodina, hvalite njega!
     Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!
     Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!«
 

Drugo čitanje    Fil 2, 6-11
Ponizi sam sebe... zato Bog njega preuzvisi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

     Krist Isus, trajni lik Božji,
     nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
     nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge,
     postavši ljudima sličan;
     obličjem čovjeku nalik,
     ponizi sam sebe, poslušan do smrti,
     smrti na križu.
     Zato Bog njega preuzvisi
     i darova mu ime,
     ime nad svakim imenom,
     da se na ime Isusovo prigne svako koljeno
     nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ.
     I svaki će jezik priznati:
     »Isus Krist jest Gospodin!« –
     na slavu Boga Oca.
Riječ Gospodnja.
 

Pjesma prije evanđelja   Fil 2, 8-9
Krist postade poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom.
 

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Mateju
Mt 26, 14 - 27, 66


Evanđelist: U ono vrijeme: Jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pođe glavarima svećeničkim i    reče:

Juda: "Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati."

Evanđelist: A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda. Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše:


SVI: "GDJE HOĆEŠ DA TI PRIPRAVIMO TE BLAGUJEŠ PASHU?"

Evanđelist: On reče:

Isus: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: 'Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.' "

Evanđelist: I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu. Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali, reče:

Isus: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati."

Evanđelist: Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti:

SVI: "DA NISAM JA, GOSPODINE?"

Evanđelist: On odgovori:

Isus: "Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije."

Evanđelist: A Juda, izdajnik, prihvati i reče:


Juda: "Da nisam ja, učitelju?"


Evanđelist: Reče mu:

Isus: "Ti kaza."

Evanđelist: I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče:


Isus: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!"

Evanđelist: I uze čašu, zahvali i dade im govoreći:

Isus: "Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega."

Evanđelist: Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Tada im reče Isus:

Isus: "Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći. Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.'

Evanđelist: Na to će mu Petar:

Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!"

Evanđelist: Reče mu Isus:

Isus: "Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!"

Evanđelist: Kaže mu Petar:

Petar: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti."

Evanđelist: Tako rekoše i svi učenici. Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima:

Isus: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se."

Evanđelist: I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba. Tada im reče:

Isus: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!"

Evanđelist: I ode malo dalje, pade ničice moleći:

Isus: "Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti."

Evanđelist: I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru:

Isus: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo."

Evanđelist: Opet, po drugi put, ode i pomoli se:

Isus: "Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!"

Evanđelist:    I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi. Tada dođe učenicima i reče im:

Isus: "Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica."

Evanđelist: Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. A izdajica im dao znak:

Juda: "Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!"

Evanđelist: I odmah pristupi Isusu i reče:

Juda: "Zdravo, Učitelju!"

Evanđelist: I poljubi ga. A Isus mu reče:

Isus: "Prijatelju, zašto ti ovdje!"

Evanđelist: Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši    se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho. Kaže mu tada Isus:

Isus: "Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela? No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?"

Evanđelist: U taj čas reče Isus svjetini:

Isus: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjeđah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me."

Evanđelist: A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu. Na to uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak. A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica i reknu:

SVI: "OVAJ REČE: 'MOGU RAZVALITI HRAM BOŽJI I ZA TRI GA DANA SAGRADITI.'"

Evanđelist: Usta na to veliki svećenik i reče mu:

V. svećenik:"Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?"

Evanđelist: Isus je šutio. Reče mu veliki svećenik:


V.svećenik: "Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?" Evanđelist: Reče mu Isus:

Isus: "Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim."

Evanđelist: Na to veliki svećenik razdrije haljine govoreći:

V.svećenik: "Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu! Što vam se čini?"

Evanđelist: Oni odgovoriše:

SVI: "SMRT ZASLUŽUJE!"

Evanđelist: Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali govoreći:

SVI: "PRORECI NAM KRISTE, TKO TE UDARIO?"

Evanđelist: A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći:

1. Sluškinja: "I ti bijaše s Isusom Galilejcem."

Evanđelist: On pred svima zanijeka:

Petar: "Ne znam što govoriš."

Evanđelist: Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima:

2. Sluškinja: "Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom."

Evanđelist: On opet zanijeka sa zakletvom:

Petar: "Ne znam toga čovjeka."

Evanđelist: Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše:

SVI: "DOISTA, I TI SI OD NJIH! TA GOVOR TE TVOJ IZDAJE!"

Evanđelist: On se tada stane zaklinjati i preklinjati:

Petar: "Ne znam toga čovjeka."

Evanđelist: I odmah se oglasi pijetao. I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: "Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti." I iziđe te gorko zaplaka. A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube. I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu. Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama govoreći:

Juda: "Sagriješih predavši krv nedužnu!"

Evanđelist: Odgovoriše:

SVI: "ŠTO SE TO NAS TIČE. TO JE TVOJA STVAR!"

Evanđelist: I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi. Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše:

SVI: "NIJE DOPUŠTENO STAVITI IH U HRAMSKU RIZNICU JER SU KRVARINA."

Evanđelist: Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove "Krvava njiva" sve do danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka - cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi - i dadoše ih za njivu lončarovu kako im naredi Gospodin.
Evanđelist: Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj:

Pilat: "Ti li si kralj židovski?"

Evanđelist: On odgovori:

Isus: "Ti kažeš."

Evanđelist: I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat:

Pilat: "Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?"

Evanđelist: I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio. A o Blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat:

Pilat: "Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?"

Evanđelist: Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena:

Pilatova žena: "Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega."

Evanđelist: Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj:

Pilat: "Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?"

Evanđelist: A oni rekoše:

SVI: "BARABU!" Evanđelist: Kaže im Pilat:

Pilat: "Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?"

Evanđelist: Oni će:

SVI: "NEKA SE RAZAPNE!"

Evanđelist: A on upita:

Pilat: "A što je zla učinio?"

Evanđelist: Vikahu još jače:

SVI: "NEKA SE RAZAPNE!"

Evanđelist: Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći:

Pilat: "Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!"

Evanđelist: Sav narod na to odvrati:

SVI: "KRV NJEGOVA NA NAS I NA DJECU NAŠU!"

Evanđelist: Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne. Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga:

SVI: "ZDRAVO, KRALJU ŽIDOVSKI!"

Evanđelist: Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu. Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku. I sjedeći ondje, čuvahu ga. I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, kralj židovski." Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama:

SVI: "TI KOJI RAZVALJUJEŠ HRAM I ZA TRI GA DANA SAGRADIŠ, SPASI SAM SEBE! AKO SI SIN BOŽJI, SIĐI S KRIŽA!"

Evanđelist: Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu:

SVI: ''DRUGE JE SPASIO, SEBE NE MOŽE SPASITI! KRALJ JE IZRAELOV! NEKA SADA SIĐE S KRIŽA PA ĆEMO POVJEROVATI U NJ! UZDAO SE U BOGA! NEKA GA SADA IZBAVI AKO MU OMILJE! TA GOVORIO JE: 'SIN SAM BOŽJI!'"

Evanđelist: Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici. Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa:

Isus: "Eli, Eli, lama sabahtani?"

Evanđelist: To će reći:

Isus: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"

Evanđelist: A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu:

SVI: "OVAJ ZOVE ILIJU."

Evanđelist: I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše:

SVI: "PUSTI DA VIDIMO HOĆE LI DOĆI ILIJA DA GA SPASI."

Evanđelist: A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh.
(kratka šutnja - svi kleknu)


I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše:

SVI: "UISTINU, SIN BOŽJI BIJAŠE OVAJ."

Evanđelist: A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu; među njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova    Zebedejevih. Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot    grobu. Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše:

SVI: "GOSPODARU, SJETISMO SE DA ONAJ VARALICA JOŠ ZA ŽIVOTA KAZA:' NAKON TRI DANA USKRSNUT ĆU.' ZAPOVJEDI DAKLE DA SE GROB OSIGURA SVE DO TREĆEGA DANA DA NE BI MOŽDA DOŠLI   NJEGOVI UČENICI, UKRALI GA PA REKLI NARODU: 'USKRSNUO JE OD MRTVIH!' I BIT ĆE POSLJEDNJA PRIJEVARA GORA OD PRVE."

Evanđelist: Reče im Pilat:

Pilat: "Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!"

Evanđelist: Na to oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu.


Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, združeni u molitvi i nadahnuti Isusovim pouzdanjem u Oca,
i mi se utecimo Ocu nebeskom proseći mudrost razumijevanja i snagu
prihvaćanja njegove volje. Molimo zajedno:

Usliši nas, Bože.


Bože, tvoj je Sin na današnji dan svečano ušao u grad Jeruzalem
da ondje dovrši tvoj naum spasenja: daj svojoj Crkvi da vjerno hodi
putem evanđelja te jednom prispije k vratima nebeskoga Jeruzalema,
molimo te.
 
Bože, tvoj je Sin na današnji dan bio slavljen kao kralj i oslobodit
ne dadu zavesti slavom svijeta te vjerno nasljeduju Kristov put,
koji vodi u slavu neba, molimo te.
 
Bože, tvoj je Sin radi našega spasenja ostao poslušan tvojoj volji
sve do smrti na križu: pomozi nam prihvatiti tvoju volju i onda
kad na svome putu susretnemo križ i trpljenje, molimo te.
 
Bože, tvoj je Sin darežljivo oprostio svima koji su ga na smrt osudili:
oprosti nam naše krivnje i obdari nas snagom opraštanja svima zbog
kojih trpimo, molimo te.
 
Bože, ti si svoga Sina, koji je sišao u iskustvo smrti, uskrisio od mrtvih:
svjetlom uskrsnuća obasjaj i našu preminulu braću i sestre, molimo te.

Oče nebeski, tvoj se Sin predao u smrt radi našega spasenja
i učinio nas dostojnima tvoga smilovanja. Primi naše molitve
i daj nam životom nasljedovati ljubav i predanje tvoga Sina.
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati