Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

 Misno slavlje

Düsseldorf         u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                u 13:00 sati         u crkvi St . Marien 
Langenfeld        u 16:00 sati         u crkvi Marienhimmelfahrt

Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć
i bogatstvo i mudrost i snagu i čast:
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.

 

 

Prvo čitanje   Ez 34, 11-12. 15-17
Ovce moje, evo me da sudim između ovce i ovce.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
»Ovo govori Gospodin Bog:  ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’
A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam   Ps 23,1-3.5-6
Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

     Na vrutke me tihane vodi
     i krijepi dušu moju.
     Stazama pravim on me upravlja
     radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

     Dobrota i milost pratit će mene
     sve dane života moga.
     U Gospodnjem ću domu prebivati
     kroz dane mnoge.


Drugo čitanje   1Kor 15,       20-26.28
Predat ću kraljevstvo Bogu i Ocu da Bog bude sve u svemu.


Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u ­Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obes­krijepljena smrt. I kad mu sve bude podlo­ženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio,
da Bog bude sve u svemu.
Riječ Gospodnja.


Evanđelje   Mt 25, 31-46
Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u ­baštinu Kraljevstvo pripra­vljeno za vas od ­postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ože­dnjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’
Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i ­zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh
i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ­’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«
Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva vjernika

Kristu, izvoru života i Kralju svega stvorenja,
uputimo svoje prošnje zajedno moleći:

Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine!

 

 1. Za Crkvu u svijetu:
  da u svome zemaljskom hodu bude vjerna tvojoj riječi
  te o tvome ponovnom dolasku bude dostojna dara vječnosti
  koju si joj pripravio, molimo te.

   
 2. Za pastire Crkve:
  da, služeći u ljubavi, predvode tvoj narod u izgradnji tvoga kraljevstva
  te budu vjerni nasljedovatelji Isusa Krista, istinskoga pastira i učitelja,
  molimo te.

   
 3. Za sve vršitelje svjetovne vlasti:
  da svoju službu vrše uvijek na dobro svih ljudi,
  promičući pravednost i mir, molimo te.

   
 4. Za nas ovdje sabrane:
  da svoje djelovanje u svijetu umijemo oplemeniti
  ljubavlju prema tebi i obogatiti radosnom brigom za ljude
  koji trpe u siromaštvu i osamljenosti, molimo te.

   
 5. Za braću i sestre koji pred nama pođoše iz ovoga života:
  uvedi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.

 


Gospodine Isuse Kriste, upravi naše misli i djela putem na koji nas zoveš
te na kraju zemaljskoga hoda budemo dostojni Kraljevstva koje si nam
svojom smrću i uskrsnućem pripravio.
Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

 

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati