Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

 Misno slavlje

Düsseldorf         u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris

Puče sionski, evo, Gospodin dolazi spasiti narode;
i zagrmjet će glasom veličajnim na radost vašega srca.

 

 

 

Prvo čitanje   Iz 40, 1-5.9-11
Pripravite put Gospodinu

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam    Ps 85, 9ab-14
Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.


Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu,
vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje
onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

     Ljubav će se i vjernost sastati,
     pravda i mir zagrliti.
     Vjernost će nicat iz zemlje,
     pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.


Drugo čitanje   2Pt 3, 8-14
Iščekujemo nova nebesa i zemlju novu.


Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola
Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi pri­spiju k obraćenju. Kao tat će doći dan Go­spodnji u koji će nebesa s trijeskom uminuti, počéla se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.
Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak dana ­Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počé­la, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu ­iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, ­uznastojte da mu budete neokaljani i bes­prijekorni, u miru.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja   Lk 3, 4.6
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze;
svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.


Evanđelje    Mk 1, 1-8
Poravnite staze Gospodnje.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.
Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom,
a on će vas krstiti Duhom Svetim.«
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Bogu, Ocu milosrđa i darivatelju spasenja, povjerimo svoje živote
i uputimo mu svoje molitve:

Vodi nas, Gospodine, putem spasenja.

 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  prodahni ju proročkom snagom i odvažnošću da nepokolebljivo svjedoči
  evanđelje spasenja te svima bude znak tvoje blizine i ljubavi, molimo te.

   
 2. Za sve kršćane: da, svjesni svoga kršćanskoga poslanja u svijetu,
  svojom riječju i životom budu svjedoci novoga neba i nove zemlje,
  molimo te.

   
 3. Za one koji se nalaze u pustinji grijeha:
  otvori im srca da prime tvoju Riječ
  i radosno krenu putem obraćenja, molimo te.

   
 4. Za nas ovdje sabrane:
  rasvijetli nam pogled vjere da umijemo prepoznati i priznati sve što je
  u nama grješno i pogubno; obnovi u nama žar vjere i predanja tvome
  očinskom vodstvu, molimo te.

   
 5. Za našu domovinu: ispuni nas odgovornošću da se,
  u zahvalnosti za dar slobode, zdušno zauzimamo za opće dobro,
  za potrebe najmanjih i najslabijih, te svi doprinosimo izgradnji
  povjerenja i zajedništva, molimo te.

 

Svemogući Bože, učini da pustinja što je u nama procvjeta spasenjem
te vjernim svjedočenjem tvoje riječi i tvoje ljubavi budemo dostojni zajedništva
s tobom u nebeskoj domovini. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati