Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Jesen, 2018. br.3

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf         u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                u 13:00 sati         u crkvi St . Marien 
Langenfeld        u 16:00 sati         u crkvi Marienhimmelfahrt

Radujte se u Gospodinu uvijek!
Ponavljam: radujte se!
Gospodin je blizu!

 

Prvo čitanje    Iz 61, 1-2a.10-11
Radujem se u Gospodinu, radujem.


Čitanje Knjige proroka Izaije

Duh Gospodnji na meni je,
jer me Gospodin pomaza,
posla me blagovjesnikom biti siromasima,
iscijeliti srca slomljena;
zarobljenicima proglasiti slobodu,
sužnjima oslobođenje;
proglasiti godinu milosti Gospodnje.
Radujem se u Gospodinu, radujem,
duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja,
zaogrnu me plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi
i nevjesta kad se uresi nakitom.
Jer kao što zemlja tjera svoje klice,
kao što vrt niknuti daje sjemenju,
tako će Gospodin Bog učiniti
da iznikne pravda
i hvala pred svim narodima.
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevna pjesma   Lk 1, 46-50.53-54
Pripjev:   Duša moja kliče u Bogu mojemu.


Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

     Jer velika mi djela učini Svesilni,
     sveto je ime njegovo!
     Od koljena do koljena dobrota je njegova
     nad onima što se njega boje.

Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim.Drugo čitanje   1Sol 5, 16-24
Duh vaš i duša i tijelo neka se sačuva za dolazak Gospodnji.


Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Uvijek se radujte!
Bez prestanka se molite!
U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
Duha ne trnite, proroštava ne prezirite!
Sve provjeravajte: dobro zadržite,
svake se sjene zla klonite!
A sam Bog mira neka vas posvema posveti
i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo –
– neka se besprijekornim, savršenim sačuva
za do­lazak Gospodina našega Isusa Krista.
Vjeran je onaj tko vas poziva:
on će to i učiniti.
Riječ Gospodnja.Pjesma prije evanđelja   Iz 61, 1
Duh Gospodnji na meni je,
blagovjesnikom biti ubogima posla me.Evanđelje    Iv 1, 6-8.19-28
Među vama stoji koga vi ne poznate.


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike
i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? ­Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori: »Ja sam glas koji viče u pustinji: ’Poravnite put Gospodnji!’ – kako reče prorok Izaija.« A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji, s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog nas po riječi proroka poziva na obraćenje i tako u nama
pripravlja put obećanom spasenju. S pouzdanjem u Božju dobrotu iznesimo
pred njegovo lice svoje molitve:

 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika:
  okrijepi ju svojim Duhom da po zajedništvu molitve,
  po radosnoj nadi i djelatnoj ljubavi uvijek nosi svjedočanstvo
  tvoga spasenja i tvoje blizine svakom čovjeku, molimo te.

   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  da proročkom snagom budu glasnici Istine evanđelja
  i mudri voditelji tvoga naroda, te sva Crkva bude vjerna slika
  tvoga Kraljevstva, molimo te.

   
 3. Za sve kojima je povjerena odgovornost u upravljanju narodima
  i briga za opće dobro: rasvijetli ih da budu graditelji mira
  koji ti daruješ i upravi sav svijet na put tvoje pravednosti
  i zajedništva, molimo te.

   
 4. Za braću i sestre koja trpe u siromaštvu i nevoljama života:
  ti im budi radost i utjeha, a u svima nama probudi snagu ljubavi
  i radosne brige za sve koji su potrebiti pomoći i blizine, molimo te.

   
 5. Za nas okupljene na ovome slavlju: daruj nam mudrost evanđelja
  i otvoreno srce da prepoznamo milost ovoga svetog vremena
  te svojim životom budemo dostojan dom Kristu koji dolazi, molimo te.

 

Oče nebeski, ti nas ne prestaješ darivati svojom dobrotom. Molimo te,
čuvaj naša srca otvorena za tvoju riječ, a naše ruke zauzete u ljubavi
prema svima koji su u potrebi te tako pripravljamo dolazak tvome Sinu.
Koji živi.

 

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati