Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Obredi Velikog Petka

Düsseldorf         u 19:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                u 17:00 sati         u crkvi St. Pius (Piuskirchplatz 4)
Langenfeld        u 17:00 sati         u crkvi Marienhimmelfahrt


Danas Crkva, po drevnoj predaji, ne slavi sv. misu niti sakramente. Oltar je posve gol, bez svijećnjaka, bez oltarnika.


 

Prije početka obreda svećenik (predvoditelj) tumači tri glavna dijela bogoslužja:

(1. Služba Riječi; 2. Klanjanje svetom križu; 3. Sveta pričest).

Svećenik i ministranti obučeni u ruho crvene boje, kao za misu, pristupe k oltaru, iskažu mu počast te se prostru ničice (prostracija) i mole neko vrijeme u šutnji.

Molitva (ne kaže se “Pomolimo se”)

 

I.        SLUŽBA  RIJEČI

- Prvo čitanje (Iz 52, 13-53, 12)

- Pripjevni psalam (Ps 31, 2. 6. 12-13. 15-17. 25)

- Drugo čitanje (Hebr 4, 14-16; 5, 7-9)

- Zaziv (pjesma) “Krist postade...“ ili „Slava tebi Kriste...“ prije čitanja Muke“ (pjeva se)

- Muka Gospodnja po Ivanu (Iv, 18, 1-19, 42)

- Kratka homilija

- Sveopća molitva (zazivi molitvi svakoga uključuju a nikoga ne isključuju)

  

II.       KLANJANJE SVETOM KRIŽU

-Svećenik (predvoditelj) i dva ministranta s upaljenim svijećama donose iz sakristije zastrti križ i nose ga k oltaru. Potom svećenik, pokazujući puku zastrti križ, postupno ga razotkriva i pjeva tri puta: “Evo drvo križa”. Puk odgovara: “Dođite, poklonimo se”. Svećenik, ministranti i poslužitelji klanjaju se križu i poljube ga. Potom se klanjaju, pristupajući kao za pričest, sabrani puk. Zbor zajedno s pukom, za vrijeme klanjanja križu, pjeva pokorničke psalme i prigodne pjesme.

 

III.      SVETA PRIČEST

-Na oltar se postavi tjelesnik (korporal) i knjiga. Svećenik donosi Svetotajstvo iz mjesta pohrane. Prate ga dva ministranta sa zapaljenim svijećama i svijeće stave oko oltara ili na oltar.

-Svećenik uvodi sabrani puk u molitvu “Očenaša” (pjeva puk)

-“Evo Jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta…”

-Pričest (Zbor s pukom, za vrijeme pričesti, pjeva prigodne pjesme)

-Kad pričešćivanje završi, svećenik s dva ministranta, koji ga prate sa  zapaljenim svijećama, odnese čestitnjak (ciborij) na pripravljeno mjesto ili ga pohrani u svetohranište.

-Popričesna molitva

-Svećenik (predvoditelj) daje kratke obavijesti o bogatstvu bogoslužja Velike subote (Vazmenoga bdijenja i Uskrsnuća)  i druge potrebne obavijesti.

-Molitva nad narodom. Oltar se ogoli i sabrani puk se raziđe u šutnji. 

 

Liturgijska čitanja

Prvo čitanje   Iz 52,13 – 53,12
Za naše je grijehe on proboden.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Gle, uspjet će sluga moj, uzvisit će se, podignuti i uzdići veoma! Kao što se mnogi nad njim užasnuše – tako mu je lice neljudski bilo iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka – tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim stisnuti usta videć ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajuć ono o čemu nikad čuli nisu: »Tko da povjeruje u ono što čusmo, kome li se otkri ruka Gospodnja?« Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje osušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni izgleda da bi nam se svidio. Prezren bijaše, od ljudi odbačen, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bijaše, obescijenjen. On slabosti naše ponije, naše boli uze na se, a mi ga držasmo udarenim, od Boga pogođenim, poniženim. Za naše je grijehe on proboden, za opačine naše satrt. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegovom se modricom izliječismo. Poput stada svi smo mi lutali, svatko je svojim okrenuo putem.
A Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga, a on se pokori i usta svojih ne otvori. Ko janje na klanje odvedoše ga, ko ovca, nijema pred onima što strigu, usta svojih ne otvori. Iz pritvora je i sa suda otet; tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje je živih uklonjen, za grijehe naroda svog na smrt izbijen. Ukop mu dadoše među zločincima, a grob mu bî s bogatima, premda ne počini nepravde nit mu usta laži izustiše. Al Gospodinu se svidje pritisnuti ga bolima. Žrtvuje li život svoj ko naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom.
Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti jer sâm se predao na smrt i među zlikovce bio ubrojen, a on grijehe mnogih ponese na sebi i zauze se za zločince.

Riječ Gospodnja.

 
Otpjevni psalam    Ps 31, 2.6.12-13.15-17.25
Pripjev: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!

Tebi se, Gospodine, utječem,
o da se ne postidim nikada:
u svojoj me pravdi izbavi!
U tvoje ruke predajem duh svoj:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
      Dušmanima svojim ruglo postadoh,
     susjedima podsmijeh,
     a znancima strašilo;
     koji me vide vani, bježe od mene.
     Nestalo me ko mrtvaca iz sjećanja ljudi,
     postadoh ko razbijena posuda.
A ja se, Gospodine, u tebe uzdam;
govorim: Ti si Bog moj!
U tvojoj je ruci sudbina moja:
istrgni me iz ruke dušmana
i onih koji me progone!
     Rasvijetli lice nad slugom svojim,
     po svojoj me dobroti spasi.
     Budite hrabri i jaka srca,
     svi koji se u Gospodina uzdate!

 

Drugo čitanje    Heb 4, 14-16; 5,7-9

Naviknu slušati, te svima koji ga slušaju posta začetnik spasenja.

 
Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Imajući velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere. Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas! Ta Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bî uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.

Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja    Fil 2, 8-9
Krist postade poslušan do smrti,
smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi
i darova mu ime, ime nad svakim imenom.

 

Evanđelje   Iv 18, 1 – 19,42

Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!

 
Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu 
Iv 18, 1 - 19, 42

Evanđelist: U ono vrijeme: iziđe Isus sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi učenici. A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu često sastajao sa svojim učenicima. Juda onda uze četu i stražare od svećeničkih glavara i farizeja te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem. Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita:Isus: Koga tražite?Evanđelist: Odgovore mu:  SVI: "ISUSA NAZAREĆANINA."Evanđelist: Reče im Isus:Isus: "Ja sam! "Evanđelist: A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče: "Ja sam!"-oni ustuknuše i popadaše na zemlju. Ponovno ih tada upita: Isus: "Koga tražite?"Evanđelist: Oni odgovore: SVI: "ISUSA NAZAREĆANINA."Evanđelist: Isus odvrati: Isus: "Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu" Evanđelist: - da se ispuni riječ koju reče: "Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao." A Šimun Petar isuče mač koji je imao uza se pa udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho. Nato Isus reče Petru: Isus: "Djeni mač u korice! Čašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?" Evanđelist: Tada četa, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše. Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga svećenika one godine. Kajfa pak ono svjetova Židove: "Bolje da jedan čovjek umre za narod." 
Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom pa s Isusom uđe u dvorište velikoga svećenika. Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikoga svećenika, iziđe i reče vratarici te uvede Petra. Nato će sluškinja, vratarica, Petru: Sluškinja: "Da nisi i ti od učenika toga čovjeka?" Evanđelist: On odvrati: Petar: "Nisam!" Evanđelist: A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se. Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku. Odgovori mu Isus: Isus: "Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio." Evanđelist: Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći:

Stražar: "Tako li odgovaraš velikom svećeniku?" Evanđelist: Odgovori mu Isus:Isus: "Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?" Evanđelist: Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom svećeniku. Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu: SVI: "DA NISI I TI OD UČENIKA NJEGOVIH?" Evanđelist: On zanijeka: Petar: "Nisam!" Evanđelist: Nato će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: Sluga: "Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?" Evanđelist: I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva. Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati pashu. Pilat tada iziđe pred njih i upita: Pilat: "Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka?" Evanđelist: Odgovore mu:SVI: "KAD ON NE BI BIO ZLOČINAC, NE BISMO GA PREDALI TEBI." Evanđelist: Reče im nato Pilat: Pilat: "Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu." Evanđelist: Odgovoriše mu Židovi: SVI: "NAMA NIJE DOPUŠTENO NIKOGA POGUBITI."Evanđelist: - da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvom mu je smrću umrijeti. Nato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: Pilat: "Ti li si židovski kralj?" Evanđelist: Isus odgovori: Isus: "Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?" Evanđelist: Pilat odvrati: Pilat: "Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?" Evanđelist: Odgovori Isus: Isus: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde." Evanđelist: Nato mu reče Pilat: Pilat: "Ti si dakle kralj?" Evanđelist: Isus odgovori: Isus: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas." Evanđelist: Reče mu Pilat: Pilat: "Što je istina?" Evanđelist: Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im: Pilat: "Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je običaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga?" Evanđelist: Povikaše nato opet: SVI: "NE TOGA, NEGO BARABU!" Evanđelist: A Baraba bijaše razbojnik. Tada, dakle, Pilat uze i izbičeva Isusa. A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu; i  zaogrnuše ga grimiznim plaštem. I prilazili su mu i govorili: SVI: "ZDRAVO KRALJU ŽIDOVSKI!" Evanđelist: I pljuskali su ga. A Pilat ponovno iziđe i reče im: Pilat: "Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice."Evanđelist: Iziđe tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: Pilat: "Evo čovjeka!" Evanđelist: I  kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: SVI: "RASPNI, RASPNI GA!" Evanđelist: Kaže im Pilat: Pilat: "Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice." Evanđelist: Odgovoriše mu Židovi: SVI: "MI IMAMO ZAKON I PO ZAKONU ON MORA UMRIJETI JER SE PRAVIO SINOM BOŽJIM." Evanđelist: Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu: Pilat: "Odakle si ti?" Evanđelist: No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče: Pilat: "Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?" Evanđelist: Odgovori mu Isus: Isus: "Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima  veći grijeh onaj koji me predao tebi." Evanđelist: Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu: SVI: "AKO OVOGA PUSTIŠ, NISI PRIJATELJ CARU. TKO SE GOD PRAVI KRALJEM, PROTIVI SE CARU." Evanđelist: Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos - Pločnik, hebrejski Gabata - a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure - i kaže Židovima: Pilat: "Evo kralja vašega!" Evanđelist: Oni na to povikaše: SVI: "UKLONI! UKLONI! RASPNI GA!" Evanđelist: Kaže im Pilat: Pilat: "Zar kralja vašega da razapnem?" Evanđelist: Odgovoriše glavari svećenički: SVI: "MI NEMAMO KRALJA OSIM CARA!" Evanđelist: Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa. I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: "Isus Nazarećanin, kralj židovski." Taj su natpis čitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. Nato glavari svećenički rekoše Pilatu: SVI: "NEMOJ PISATI: 'KRALJ ŽIDOVSKI', NEGO DA ON REKAO: 'KRALJ SAM ŽIDOVSKI.'" Evanđelist: Pilat odgovori: Pilat: "Što napisah, napisah!" Evanđelist: Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela - svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje. Rekoše zato među sobom: "Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopadne" - da se ispuni Pismo koje veli: 
Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako. 
Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: Isus: "Ženo! Evo ti sina!" Evanđelist: Zatim reče učeniku: Isus: "Evo ti majke!" Evanđelist: I od toga časa uze je učenik k sebi. Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: Isus: "Žedan sam." Evanđelist: A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze ocat, reče: Isus: "Dovršeno je!" Evanđelist: I prignuvši glavu, preda duh.

(kratka šutnja - svi kleknu)

Evanđelist: Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli. 

Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je - kriomice, u strahu od Židova - bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem - koji je ono prije bio došao Isusu noću - i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše  položen. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.Riječ Gospodnja!

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati