Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje - Vazmeno bdjenje

Düsseldorf         u 22:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                u 22:30 sati         u crkvi St. Pius (Piuskirchplatz 4)

Služba Riječi i blagoslov jela

Langenfeld        u 16:00 sati         u crkvi Marienhimmelfahrt  

 

 


Izabrani narod Staroga zavjeta u toj je noći slavio svoj izlazak iz egipatskog ropstva, a mi kršćani slavimo Kristov izlazak iz grobne tmine u novi život - slavimo njegovo uskrsnuće. Vazmeno bdjenje raspoređeno je u četiri dijela: služba svijetla, služba riječi, krsna služba i euharistijska služba.

Na početku službe svijetla svećenik blagoslivlja vatru. Na toj vatri zapalit će se uskrsna svijeća - simbol uskrsloga Krista. Upaljena uskrsna svijeća, zatim se unosi u mračnu crkvu i na njoj se pale svijeće nazočnih vjernika. Uz povik Svjetlo Kristovo crkva se polako osvjet1juje, dok ne bude potpuno osvijet1jena. Kada se upale sva svijetla, a svećenik u pratnji poslužitelja stigne do oltara, svečano se pjeva Hvalospjev uskrsnoj svijeći - radosna pohvala uskrsnoj svijeći, koja nas poziva da kličemo od radosti jer je Kristovo svjetlo pobijedilo snage mraka i donijelo život.

U službi riječi najprije slijede čitanja iz Starog zavjeta koja nas sjećaju na velika djela koja je Bog kroz povijest učinio za svoj Izabrani narod, no prije svega naglašavaju veliku istinu da smo od Boga i da bez njega ne možemo postojati. Nakon svečane Slave (Pjesan hvale Bogu Stvoritelju i Otkupitelju ljudi) slijede novozavjetna čitanja, Poslanica i Evanđelje, koje naviještaju radosnu vijest o Kristovoj pobjedi za sve ljude.

Na početku krsne službe blagoslivlja se voda i moli blagoslovna molitva. Nakon toga slijedi obnova krsnih obećanja.

Završni dio Vazmenog bdjenja je euharistijska služba. U vazmenoj noći pod posvećenim prilikama kruha i vina primamo najstvarniju prisutnost uskrslog Krista i njegova Duha.
 


 

1. ČITANJE: Post 1, 1-2,2 . ili 1, 1. 26-31a

Početak Knjige Postanka

I reče Bog: »Načinimo čovjeka

na svoju sliku, sebi slična,

da bude gospodar ribama morskim,

pticama nebeskim i stoci

— svoj zemlji —

i svim gmazovima što gmižu po zemlji!«

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka,

na sliku Božju on ga stvori,

muško i žensko stvori ih.

I blagoslovi ih Bog i reče im:

»Plodite se i množite,

i napučite Zemlju i sebi je podložite!

Vladajte ribama morskim i pticama nebeskim

i svim živim stvorovima

što gmižu po zemlji.«

I doda Bog: »Evo dajem vam sve bilje

što se sjemeni po svoj zemlji,

i sva stabla plodonosna

što u sebi nose svoje sjeme:

neka vam bude za hranu!

A zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim

i gmazovima što gmižu po zemlji

u kojima je dah života

— neka je za hranu sve zeleno bilje!«

I bȋ tako!

I vidje Bog sve što je učinio.

I bijaše veoma dobro.

Tako bude večer, pa jutro —

dan šesti.

Tako bude dovršeno Nebo i Zemlja sa svom svojom voj­skom.

Sedmoga dana, pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini,

sedmoga dana počinu od svega djela koje učini.

Riječ Gospodnja.

 

Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

----------

Blagoslivljaj dušo moja, Gospodina!

     Gospodine, Bože moj, silno si velik!

Odjeven veličanstvom i ljepotom,

     svjetlošću ogrnut kao plaštem!

----------

Zemlju si stavio na stupove njene:

     neće se poljuljati u vijeke vjekova,

pokrio si je vodama bezdanim ko haljinom,

     iznad bregova stajahu vode.

----------

Izvore svraćaš u potoke

     što žubore među brdima.

Uz njih se gnijezde ptice nebeske

     i pjevaju medu granama.

-----------

Ti natapaš bregove iz dvorova svojih,

     zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku.

Ti daješ te niče trava za stoku

     i bilje na korist čovjeku

     da izvede kruh iz zemlje.

-----------

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!

     Sve si to mudro učinio:

     puna je zemlja stvorenja tvojih.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

 

3. ČITANJE: Izl 14, 15 — 15,

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Reče Gospodin Mojsiju: »Zašto vičeš k meni? Reci Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štap, ispruži ruku nad morem i razdijeli ga na dvoje da Izraelci mogu proći posredmora po suhu. Ja ću otvrdnuti srce Egipćana i oni će poći za njima, a ja ću se ondaproslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Gospod, kad se pro­slavimnad faraonom, njegovim kolima injegovim konjani­cima.«Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa. Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske, i postade onima oblak taman, a ovim rasvjetljivaše noćtako te ne mogoše jedni drugima prići cijele noći.Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, Izraelci izađu posred mora po suhu, a vode im ko bedem zdesna i slijeva.Egipćani, svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru. Za jutarnje straže pogleda Gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakočitočkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. »Bježimo od Izraelaca! — poviču Egipćani — jer Gospodin se za njih boriprotiv Egipćana!« Tada će Gospodin Mojsiju: »Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.« Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egip­ćani bježeći jurili prema moru, Gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike isvu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini.Izraelci pak hodahu posred mora po suhu, a vode im kao bedem zdesna i slijeva. Tako Gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih i vidje Izrael Egipćane pomorene na morskome žalu. Osvjedoči se Izrael o silnoj moći koju Gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Gospodina i povjerova Gospodinu i njegovu sluzi Mojsiju. Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gos­podinu:

 

ODPJEVNI PSALAM: Izl 15,1-2. 3-4. 5-6. 17-18

 Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

---------

Zapjevat ću Gospodinu

     jer se slavom proslavio!

Konja i konjanika

     u more on je vrgao!

----------

Moja je snaga, moja pjesma — Gospodin

     jer je mojim postao izbaviteljem.

On je Bog moj, njega ja ću slaviti;

     on je Bog oca moga, njega ću veličati.

----------

Gospodin je ratnik vrstan,

     Jahve je ime njegovo.

Kola Faraonova i vojsku mu u more baci;

     cvijet njegovih štitonoša potonu u Moru crvenom.

----------

Valovi ih prekriše;

     poput kamena u morske potonuše dubine.

Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodici;

     desnica tvoja, Gospodine, raskomada dušmana.

----------

Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine,

     na mjestu koje ti, Gospodine,

     svojim učini Boravištem,

Svetištem, Gospodine, tvojom rukom sazidanim.

     Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati.

 

5. ČITANJE: Iz 55, 1-11

Čitanje Knjige proroka Izaije

O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu;

ako i nemate novaca, dođite!

Bez novaca i bez naplate

kupite i uživajte vino i mlijeko!

Zašto da trošite novac na ono što kruh nije

i nadnicu svoju za ono što ne siti?

Mene poslušajte, i dobro ćete jesti

i sočna ćete uživati jela.

Priklonite uho i k meni dođite,

poslušajte i duša će vam živjeti.

Sklopit ću s vama Savez vječan,

Savez milosti Davidu obećanih.

Evo, učinih te svjedokom pucima,

knezom i zapovjednikom narodima.

Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ

i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi

radi Gospodina, Boga tvojega

i Sveca Izraelova jer te on proslavio.

Tražite Gospodina dok se može naći,

zovite ga dok je blizu!

Nek bezbožnik put svoj ostavi,

a zlikovac naume svoje.

Nek se vrati Gospodinu

koji će mu se smilovati,

k Bogu našem

jer je velikodušan u praštanju.

Jer moje misli nisu vaše misli

i puti moji nisu vaši puti —

riječ je Gospodnja.

Visoko je iznad Zemlje nebo:

tako su visoko puti moji iznad vaših putova,

i misli moje iznad vaših misli.

Jest, kao što dažd i snijeg

s neba silaze i ne vraćaju se onamo

dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni

da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo,

tako i riječ koja iz mojih usta izlazi

ne vraća se k meni bez ploda,

nego čini ono što sam htio

i obistinjuje ono zbog čega je poslah.

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

----------

Evo, Bog je spasenje moje,

     uzdam se, ne bojim se više

jer je Gospodin snaga moja i pjesma,

     on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu

     iz izvora spasenja.

----------

Hvalite Gospodina,

     prizivajte ime njegovo!

Objavite narodima djela njegova,

     razglašujte: uzvišeno je ime njegovo!

----------

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,

     neka je to znano po svoj zemlji!

Kličite i radujte se,

     stanovnici Siona,

jer je velik medu vama

     Svetac Izraelov!

 

POSLANICA: Rim 6, 3-11

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo!

Koji smo god kršteni u Krista Isusa,
u smrt smo njegovu kršteni.
Krštenjem smo dakle zajedno s njime

ukopani u smrt

da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih,

i mi tako hodimo u novosti života.

Ako smo doista s njime srasli

po sličnosti smrti njegovoj,

očito ćemo srasti

i po sličnosti njegovu uskrsnuću.

Ovo znamo:

naš je stari čovjek zajedno s njim raspet

da onemoća ovo grešno tijelo

te više ne robujemo grijehu.

Ta tko umre, opravdan je od grijeha.

Pa ako umrijesmo s Kristom,

vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime.

Znamo doista:

Krist, uskrišen od mrtvih,

više ne umire,

smrt više njime ne gospoduje.

Sto umrije, umrije grijehu
jednom zauvijek;

a što živi, živi Bogu.

Tako i vi:

smatrajte sebe mrtvima grijehu,

a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja.

 

Odpjevni psalam    Aleluja

----------

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,

     jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov:

     »Vječna je ljubav njegova!«

----------

Gospodnja me uzdignu desnica,

     Gospodnja se proslavi desnica!

Ne, umrijeti neću, nego živjeti,

     i kazivat ću djela Gospodnja.

----------

Kamen koji odbaciše graditelji,

     postade kamen zaglavni.

Gospodnje je to djelo:

     kakvo čudo u očima našim!

 

Pjesma prije Evanđelja   Iv 13, 34
Zapovijed vam novu dajem, govori Gospodin,
ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas.


Evanđelje    Lk 24, 1-12
Što tražite živoga među mrtvima?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkotrljan od groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: »Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji: 'Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i treći dan da ustane.'« I sjetiše se one riječi njegovih, vratiše se s groba te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima. A bile su to: Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva. I ostale zajedno s njima govorahu to apostolima, ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu. A Petar usta i potrča na grob. Sagnuvši se, opazi samo povoje. I vrati se kući čudeći se tome što se zbilo.

Riječ Gospodnja.

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati