Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misna slavlja

Düsseldorf         u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                u 13:00 sati         u crkvi St. Marien
Langenfeld        u 16:00 sati         u crkvi Marienhimmelfahrt

Radujmo se svi u Gospodinu!
Svetkujmo blagdan u čast svih svetih:
njihovu se blagdanu raduju anđeli
i zajedno s njima slave Sina Božjega.

 

 

 

Prvo čitanje   Otk 7, 2-4.9-14
Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti,
iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika!


Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa:»Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!«
I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: »Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.«
I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam   Ps 24, 1-4b.5-6

Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

     Tko će uzići na Goru Gospodnju,
     tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
     Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
     duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.


Drugo čitanje   1Iv 3, 1-3
Vidjet ćemo ga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Predragi! Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A zato nas svijet ne poznaje što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja   Mt 11, 28
Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni,
i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin.

Evanđelje   Mt 5, 1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se  nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

 

Bogu Ocu, koji je izvor svetosti i vječna nagrada svojim svetima,
uputimo iskrene prošnje, zajedno moleći:

Vodi nas putem svetosti, Gospodine.

 1. Za Crkvu, zajednicu pozvanih na svetost:
  čuvaj ju u čistoći i snazi vjere i pomozi da po životima svojih vjernika
  svjedoči tvoju blizinu i tvoj dar spasenja svim ljudima, molimo te.

   
 2. Za pastire Crkve:
  okrijepi ih proročkom hrabrošću da u svim životnim okolnostima
  i u svim protivljenjima svijeta vjerno naviještaju istinu evanđelja, molimo te.

   
 3. Za sve kršćane:  
  da se, okrijepljeni nadom u vječnost,
  svakodnevno suobličuju slici tvoga Sina, molimo te.

   
 4. Za sve one koji su pritisnuti životnim nedaćama:
  daruj im snagu evanđeoske nade koja bol i tjeskobu
  pretvara u blaženstvo tvojih izabranika, molimo te.

   
 5. Za nas koje si sabrao na ovaj sveti susret:
  okrijepi nas svojim Duhom za radosnije služenje u tvojoj Crkvi
  te u tom služenju prepoznamo put osobnoga posvećenja, molimo te.

   
 6. Za sve one koji su nas prethodili na putu u vječnost:
  ti ih, Gospodine, pridruži mnoštvu onih
  što te u nebu bez prestanka slave, molimo te.

 

Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha
i pozvao ga na evanđeosko blaženstvo. Obnovi nas svojim Duhom da umijemo
svakodnevno rasti na putu svetosti i tako biti svjedoci novoga neba i nove zemlje. 
Po Kristu.

 

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati