Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Jesen, 2018. br.3

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf          u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                 u 13:00 sati         u crkvi St. Marien 
Langenfeld         u 16:00 sati         u crkvi St. Marienhimmelfahrt

Nakon krštenja Gospodinova otvoriše se nebesa, 

a Duh siđe na nj kao golub. I glas s neba zaori: 

Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! 

(Usp. Mt 3, 16-17)

 

  

Prvo čitanje   Iz 40, 1-5. 9-11
 

Čitanje Knjige proroka Izaije


Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte  mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada Slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje. 

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam   Ps 104, 1b-4.24-25.27-30
 

Pripjev: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!


Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

Gospodine, Bože moj, silno si velik!

Odjeven veličanstvom i ljepotom,

svjetlošću ogrnut kao plaštem!

Nebo si razapeo kao šator,

na vodama sagradio dvorove svoje.
 

     Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!

     Sve si to mudro učinio:

     puna je zemlja stvorenja tvojih.

     Eno mora, velika i široka,

     u njemu vrve gmazovi bez broja,

     životinje male i velike.
 

I sva ova bića željno čekaju

da ih nahraniš na vrijeme.

Daješ li im, tada sabiru:

otvaraš li ruku, nasite se dobrima.
 

     Sakriješ li lice svoje, od straha umiru;

     ako dah im oduzmeš, ugibaju

     i opet se u prah vraćaju.

     Pošalješ li dah svoj, opet nastaju

     i tako obnavljaš lice zemlje.

 

 

Drugo čitanje    Tit 2,11-14; 3,4-7


Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu


Ljubljeni: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja 

i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja   Usp. Lk 3, 16

Dolazi jači od mene, rekao je Ivan: 
On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

 

 

Evanđelje   Lk 3, 15-16.21-22

Pošto se Isus krstio, dok se molio, rastvori se nebo
 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. 

Zato im Ivan svima reče: 

»Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.«

Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Nebeskom Ocu, koji nam je po svome Sinu darovao spasenje i učinio nas
svojom ljubljenom djecom, izrecimo svoje molitve. Molimo zajedno:
 

Obnovi nas, Gospodine, u milosti krštenja.

 

1. Za Crkvu, zajednicu krštenika:
da uvijek bude vjerna poslanju koje si joj udijelio te svim ljudima
navijesti i donese dar spasenja, molimo te. 
 

2. Za pastire Crkve i sve kojima si povjerio brigu za svoj narod:
ispuni ih duhom radosnoga služenja da u Crkvi ustrajno grade
i promiču ljepotu zajedništva kako bi svi njezini udovi mogli prepoznati
i živjeti svoje kršćansko poslanje u svijetu, molimo te. 
 

3. Za katekumene koji se pripravljaju za sakramente kršćanske inicijacije:
prosvijeti ih svojim Duhom da prihvate život evanđelja te trajno rastu 
u daru vjere i u odanosti Crkvi, molimo te. 
 

4. Za sve krštene koji zapostaviše udijeljeni dar spasenja:
otvori im srca da umiju ponovno čuti tvoj glas
i krenuti putem tvoga Sina, molimo te. 
 

5. Za ovu zajednicu tvojih vjernika: 
vodi nas svjetlom svoga Duha da budemo radosni svjedoci
kršćanskoga imena i ustrajni graditelji zajedništva koje nam
daruješ u svojoj Crkvi, molimo te. 

Svemogući Bože, ti nas po svojoj neizmjernoj ljubavi ne ostavljaš u grijehu.
Smjerno te molimo, izliječi u nama sve slabo i grješno i obnovi sve dobro
i plemenito kako bismo mogli ponovno živjeti kao djeca svjetla. 

Po Kristu Gospodinu našemu.

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati