Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf          u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                 u 13:00 sati         u crkvi St. Marien 
Langenfeld         u 16:00 sati         u crkvi St. Marienhimmelfahrt

Kliči Bogu sva zemljo, opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu, aleluja.   (Ps 66, 1-2)

 

 

 

Prvo čitanje   Dj 5, 27b-32.40b-41

Svjedoci smo tih događanja mi i Duh Sveti.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: 

Veliki svećenik zapita apostole: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.« Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za začetnika i spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.« 

Tada zapovjede apostolima da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste. Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam   Ps 30, 2.4-6.11.12a.13b

Pripjev: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.

 

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio

i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.

Gospodine, izveo si mi dušu iz podzemlja,

na rubu groba ti si me oživio.

 

     Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,

     zahvaljujte svetom imenu njegovu!

     Jer samo za tren traje srdžba njegova,

     a cio život dobrota njegova.

 

Večer donese suze, a jutro klicanje.

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni;

Gospodine, budi mi na pomoć!

Okrenuo si plač moj u igranje,

Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti! 

 

 

 

Drugo čitanje   Otk 5, 11-14

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa: »Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!« I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: »Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!« I četiri bića ponavljahu: »Amen!« A starješine padnu ničice i poklone se.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije evanđelja

Uskrsnu Krist koji je sve stvorio

i smilovao se ljudskom rodu. 

 

 

Evanđelje   Iv 21, 1-14 (kraća verzija)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova učeni­cima na Tiberijadskome moru. ­Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, ­zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. 

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. ­Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata. 

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, iskrenom se molitvom utecimo Bogu,
koji nam se očituje snagom Riječi i blizinom svoje ljubavi,
i molimo za njegovu Crkvu i za sav svijet. 

 1. Bdij, Gospodine, nad svojom Crkvom, 
  koju si sazdao na ljubavi svoga Sina: 
  daj da hodeći kroz svijet bude poslušna tvojoj riječi
  te svakomu čovjeku pruža svjedočanstvo tvoje ljubavi, molimo te.
   
 2. Prodahni mudrošću Duha Svetoga papu našega Franju
  i sve pastire Crkve: daruj im pouzdanja u tebe da u svim izazovima
  i iskušenjima svijeta budu dostojni predvodnici tvoga naroda
  na putu spasenja, molimo te. 
   
 3. Okrijepi vjeru u svima koji su se predali malodušju i koji su zaboravili
  na ljubav kojom ih ljubiš, a svima koji su podjarmljeni grijehom
  podaj snagu povratka k tebi, molimo te.
   
 4. Puninom svoga Duha obdari krizmanike u našoj župnoj zajednici:
  daj da u njihovim životima zasja ljepota vjere
  te trajno rastu u predanju tebi, molimo te.
   
 5. Pohodi svojom milošću ovu okupljenu zajednicu vjernika:
  učvrsti nam vjeru i daruj nam snagu ljubavi za sve ljude
  koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
Svemogući Bože, ti si nas čudesnim darom svoje ljubavi oslobodio od grijeha i smrti.
Novi život što si ga u nama začeo neka trajno blista u našim riječima 
i u našim djelima.
Po Kristu Gospodinu našemu.

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati