Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf          u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                 u 13:00 sati         u crkvi St. Marien 
Langenfeld         u 16:00 sati         u crkvi St. Marienhimmelfahrt

Prigni uho svoje, Gospodine i usliši me,
spasi slugu svoga koji se uzda u te!
Smiluj mi se, Gospode,
jer povazdan vapijem k tebi.  (Ps 86, 1-3)

 

 

Prvo čitanje   Iz 66, 18-21

Dovest će svu vašu braću između svih naroda.
 

Čitanje Knjige proroka Izaije
 

Ovo govori Gospodin:

     »Ja dobro poznajem njihova djela i ­namjere njihove. Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu! Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, ­Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će navješćivati slavu ­moju narodima. I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Gospodinu – na konjima, na bojnim kolima i nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu« – govori Gospodin – »kao  što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u domu Go­spodnjem. I uzet ću sebi između njih sve­ćenike, levite« – govori Gospodin.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam   Ps 117, 1-2
 

Pripjev:  Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!
 

Hvalite Gospodina, svi puci,

slavite ga, svi narodi!
 

     Silna je prema nama ljubav njegova

     i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

 

 

Drugo čitanje   Heb 12, 5-7.11-13

Koga ljubi Gospodin, onoga i stegom odgaja.
 

Čitanje Poslanice Hebrejima
 

Braćo: 

Zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena:
     Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje
     i ne kloni kad te on ukori.

     Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, 

     šiba sina koga voli.

Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije evanđelja   Iv 14, 6

Ja sam put i istina i život, govori Gospodin:
nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

 

 

Evanđelje   Lk 13, 22-30

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stolu kraljevstvu Božjem.
 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 

U ono vrijeme:
     Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko:»Gospodine, je li malo onih koji se spasa­vaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.

     Kada gospodar kuće ustane i zaključa ­vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ’Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgo­voriti: ’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’ 

     Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ­ugled­ate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, okupljeni u zajedništvu Crkve, pouzdanom se molitvom obratimo nebeskomu Ocu:

Za Crkvu, kojoj si dao zadaću da svijetu naviješta tvoje spasenje: 
rasvijetli je svjetlom Duha Svetoga da vjerno živi riječ evanđelja 
te bude zajednica istinske ljubavi za sve ljude, molimo te.
 

Za pastire Crkve: 
čuvaj u njima svjetlo istine i okrijepi ih u služenju tvome narodu, 
kako bi sav narod vjerno hodio putem spasenja, molimo te,
 

Za ljude koji se nalaze u životnim kušnjama:
obnovi u njima pouzdanje u tvoju riječ, a kršćane nadahni
da im po djelima ljubavi očituju tvoju blizinu, molimo te.
 

Za ovu zajednicu tvojih vjernika: 
oslobodi nas od svake navezanosti na svijet i sve naše želje
prodahni nadom u susret s tobom licem u lice, molimo te.

 

Za pokojnu braću i sestre: 
iskaži im svoje milosrđe i udijeli im nagradu vječnoga života, molimo te.

Bože, ljubitelju ljudi, ti si nam u svome Sinu otvorio vrata vječnoga života. 
Daj da, spoznajući snagu njegova križa, s radošću prihvatimo put koji vodi k tebi. 
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati