Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf          u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris
Neuss                 u 13:00 sati         u crkvi St. Marien 
Langenfeld         u 16:00 sati         u crkvi St. Marienhimmelfahrt

Ja sam spasenje naroda, govori Gospodin. Iz koje
god nevolje zavape k meni, ja ću ih uslišiti, i bit ću
Bog njihov zauvijek.

 

 

 

Prvo čitanje   Am 8, 4-7

Protiv onih koji kupuju siromaha za novac.

 

Čitanje Knjige proroka Amosa

Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika
i satirete uboge u zemlji! Kažete:
»Kad li će mlađak proći
da prodamo žito,
i subota da tržimo pšenicu?
Smanjit ćemo efu, povećati šekel
da varamo krivim mjerama,
da kupimo siromaha za srebro,
potrebita za sandale
i da prodajemo otražak pod žito.«
Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim:
»Dovijeka ne ću zaboraviti
nijednoga djela vašega.«
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 113, 1-2.4-8

 

Pripjev:   Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha.Hvalite, sluge Gospodnje,


hvalite ime Gospodnje!


Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

    

Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
    

slava njegova nebesa nadvisuje.
    

Tko je kao Gospodin, Bog naš,
    

koji u visinama stoluje
    

i gleda odozgo nebo i zemlju?Podiže iz prašine uboga,


iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,


s prvacima svoga naroda.

 

Drugo čitanje   1Tim 2, 1-8

Neka se obavljaju prošnje za sve ljude Bogu, koji hoće da se svi ljudi spase.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.
Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja   2Kor 8, 9


Isus Krist, premda bogat, posta siromašan,
da se vi njegovim siromaštvom obogatite.

 

Evanđelje   Lk 16, 1-13

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenici­ma: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ’Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ’Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ’­Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ’Sto bata ulja.’ A on će mu: ’Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ’A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ’Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ’Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’ I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?
Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati.
Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«
Riječ Gospodnja.

  

 

Molitva vjernika

 

Braćo i sestre, izrecimo ponizno svoje molitve Bogu, koji u ljubavi ostaje vjeran,
unatoč svakoj našoj nevjernosti:

Crkvu, koja živi u svijetu nepravdâ, okrijepi mudrošću evanđelja
da se uvijek zauzima za evanđeosku pravednost
te svojim životom naviješta novi svijet, molimo te.

 

Papu našega Franju i sve pastire Crkve vodi svojim Duhom da budu mudri predvodnici
tvoga naroda na putu svetosti, molimo te.

 

Svima koji upravljaju dobrima i bogatstvom ovoga svijeta daj spoznati
da je sve što im je povjereno dar tvoje dobrote; obdari ih pravednošću
i brigom za siromašne i sve potrebite, molimo te.

 

Braći i sestrama koji su, zbog ljudske nepravde, pritiješnjeni siromaštvom i oskudicom,
daruj nadu koja tješi, a kršćane potakni da im darežljivošću ljubavi očituju tvoju blizinu, molimo te.

 

Nama, koje i danas sitiš svojom riječju, pomozi da prepoznamo blago koje si nam udijelio
i okrijepi nas za vjernost u svemu što si nam povjerio, molimo te.

 

Pokojnoj našoj braći i sestrama oprosti svaku nevjernost
i obdari ih darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.

Bože, Stvoritelju svega i izvore svakoga dobra, usliši nam molitve
i okrijepi nas zahvalnošću života za svaki tvoj dar.
Po Kristu Gospodinu našemu.

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati