Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Jesen, 2018. br.3

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf          u 11:00 sati         u crkvi St. Apollinaris

Neuss                 u 13:00 sati         u crkvi St. Marien 

Langenfeld         u 16:00 sati         u crkvi St. Marienhimmelfahrt

Sve što si poslao na nas, sve što si
nam učinio, Gospodine, pravedno si
učinio. Nismo čuvali naredbe tvoje,
ali proslavi ime svoje, Gospodine,
postupaj s nama po blagosti svojoj,
po velikoj ljubavi svojoj.
(Dn 3, 31.29-30.43.42)

 

 

Prvo čitanje   Am 6, 1a.4-7

Razuzdani raskošnici, bit ćete prognani!

 

Čitanje Knjige proroka AmosaOvo govori Gospodin svemogući:
»Jao bezbrižnima na Sionu
i spokojnima na samarijskoj gori!
Ležeći na bjelokosnim posteljama,
na počivaljkama izvaljeni,
jedu janjad iz stada i telad iz staje;
deru se uza zvuk harfe,
izumljuju glazbala ko David,
piju vino iz vrčeva
i mažu se najfinijim uljem,
al za slom Josipov ne mare.
Stog će prvi sad biti prognani;
umuknut će veselje raskošnika.«
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 146,6c-10Pripjev: Hvali, dušo moja, Gospodina!On ostaje vjeran dovijeka,


potlačenima vraća pravicu,


a gladnima kruha daje.

    

Gospodin oslobađa sužnje,
    

Gospodin slijepcima oči otvara.
    

Gospodin uspravlja prignute,
    

Gospodin ljubi pravedne.Gospodin štiti pridošlice,


sirote i udovice podupire,


a grešnicima mrsi putove.


Gospodin će kraljevati dovijeka,


tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

 

Drugo čitanje   1Tim 6, 11-16

Čuvaj zapovijed do pojavka Gospodinova!

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola TimotejuBožji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom
koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.
Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja   2Kor 8, 9

Isus Krist, premda bogat, posta siromašan,
da se vi njegovim siromaštvom obogatite.

 

Evanđelje   Lk 16, 19-31

Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

 

Čitanje svetog Evanđelja po LukiU ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.
Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te ­bude pokopan. Tada u teškim mukama u pa­klu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abra­­ha­ma i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu
i ­rashla­di mi jezik jer se strašno mučim u ovom pla­­me­nu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a ­­tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mu­čiš. K tome između nas i vas zjapi ­­pro­va­li­ja golema te koji bi i htjeli prijeći ­­odav­de k vama, ne mogu, a ni odatle k nama ­prije­laza nema.’ Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’
Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, ne će povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«
Riječ Gospodnja.

 

 

 

Molitva vjernika

 

Bogu, koji je bogat ljubavlju i milosrđem, poniznom molitvom

izručimo svoje živote, moleći za sve ljude i za cijeli svijet.

Za Crkvu, koju si utemeljio kao zajednicu poslanja:

daj da pred svim izazovima svijeta hrabro naviješta istinu evanđelja,

a svojim životom vjerno svjedoči ljubav koja obnavlja svijet, molimo te.

 

Za pastire Crkve:

obdari ih bogatstvom Duha Svetoga da budu mudri učitelji tvoga naroda

i vjerni čuvari dobara koja nikada ne prolaze, molimo te.

 

Za ljude i narode koji žive u obilju:

probudi u njima osjećaj za duhovna dobra i nadahni ih da blago koje im je povjereno

radosno i pravedno dijele s onima koji oskudijevaju, molimo te.

 

Za ovu župnu zajednicu:

razbistri nam pogled vjere da u svojoj sredini

umijemo prepoznati one koji su potrebiti naše dobrote

i nadahni nas za nesebičnost darivanja, molimo te.

 

 

Za pokojnu braću i sestre:

obdari ih blagom vječnoga života,molimo te.

Bože, darivatelju ljudi, nadahni nas da u zahvalnosti primamo svaki dar koji od tebe dolazi

kako bismo mogli biti radosni djelitelji tvoje ljubavi prema svakom čovjeku

te jednom zavrijedimo biti jedno s tobom, u nebeskoj slavi.

Po Kristu Gospodinu našemu.

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati