Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Jesen, 2018. br.3

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf          u 18:30 sati         u crkvi St. Apollinaris

 

Radujmo se svi u Gospodinu! Svetkujmo blagdan u čast svih svetih: 

njihovu se blagdanu raduju anđeli i zajedno s njima slave Sina Božjega.

 

Prvo čitanje   Otk 7, 2-4.9-14

Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga plemena i jezika.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

 

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela 

gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa: 

»Spasenje Bogu našemu koji sjedi 

na prijestolju i Jaganjcu!«

I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja 

i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: »Amen! Blagoslov i slava, 

i mudrost, i zahvalnica, i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.«

I jedan me od starješina upita: 

»Ovi odjeveni u bijele haljine, 

tko su i odakle dođoše?« 

Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« 

A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike 

i oprali su haljine svoje i ubijelili ih 

u krvi Jaganjčevoj.«

Riječ Gospodnja.

 

 

 

Otpjevni psalam   Ps 24, 1-4b.5-6

Pripjev:  Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine!

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,

svijet i svi koji na njemu žive.

On ga na morima utemelji

i na rijekama učvrsti.

   

     Tko će uzići na Goru Gospodnju,

     tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

     Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:

     duša mu se ne predaje ispraznosti.

 

On blagoslov prima od Gospodina

i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.

Takav je naraštaj onih koji traže njega,

koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

 

 

Drugo čitanje   1Iv 3, 1-3

Vidjet ćemo ga kao što jest.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola 

 

Predragi! 

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A zato nas svijet ne poznaje što ne poznaje njega. 

Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. 

Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. 

I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.

Riječ Gospodnja.

 

 

 

Pjesma prije evanđelja   Mt 11, 28

Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin.

 

 

 

Evanđelje   Mt 5, 1-12a

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: 

njihovo je kraljevstvo nebesko! 

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: 

oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: 

oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: 

oni će se sinovima Božjim zvati! 

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! 

Blago vama kad vas – zbog mene – 

pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša 

na nebesima! 

Ta progonili su tako proroke prije vas!«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Bogu Ocu, koji je izvor svake svetosti i vječna nagrada svojim svetima, uputimo svoje iskrene molitve:

 

Za Crkvu, zajednicu pozvanih na svetost:
da po evanđeoskome životu svojih vjernika gradi novo zajedništvo među ljudima
te bude znak tvoje blizine svakomu čovjeku, molimo te.
 

Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
ispuni ih mudrošću Duha Svetoga da uvijek prepoznaju put na koji nas zoveš
te tvoj narod vode putem evanđeoskoga blaženstva, molimo te.
 

Za sve one koji su pritisnuti životnim križem:
udijeli im evanđeosku radost koja bol i tjeskobu pretvara u blaženstvo tvojih izabranika, molimo te.
 

Za sve kršćane:
da se, vjerni svomu krsnom pozivu na svetost, svakodnevno suobličuju tvomu Sinu
te zavrijede biti dionici Gozbe Jaganjčeve, molimo te.
 

Za nas koje si sabrao oko svoga oltara:
probudi u nama dar svetosti da životnom radošću svjedočimo dar vjere koji si nam povjerio, molimo te.
 

Za preminulu braću i sestre:
primi ih u svoj nebeski mir i daruj im radost vječnoga zajedništva s tobom, molimo te!


Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha i pozvao ga na evanđeosko blaženstvo.
Prodahni nas svojim Duhom da umijemo svakodnevno napredovati na putu svetosti i biti svjedoci novoga neba i nove zemlje.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati