Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Jesen, 2018. br.3

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf          u 18:30 sati         u crkvi St. Apollinaris

Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja,
zaogrnu me plaštem pravednosti kao nevjestu, urešenu nakitom.   

 

 

Prvo čitanje   Post 3, 9-15.20

Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojega i roda njezina!

 

Čitanje Knjige Postanka

 

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?« – reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj korak po vrtu; pobojah se jer sam gol, pa se sakrih.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si mi dao – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji: »Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom! Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.« Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. 

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam   Ps 98, 1-4

Pripjev:  Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,

jer učini djela čudesna.

Pobjedu mu pribavi desnica njegova

i sveta mišica njegova.
 

     Gospodin obznani spasenje svoje,

     pred poganima pravednost objavi.

     Spomenu se dobrote i vjernosti

     prema domu Izraelovu.

 

Svi krajevi svijeta vidješe

spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Gospodinu,

raduj se, kliči i pjevaj!

 

 

Drugo čitanje   Ef 1,  3-6.11-12

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

 

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti, kojom nas zamilova u Ljubljenome. U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije evanđelja   Lk 1, 28

Zdravo Marijo! Milosti puna! Gospodin

s tobom! Blagoslovljena ti među ženama!

 

 

Evanđelje   Lk 1, 26-38

Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to 

bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kra­ljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke 

i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina.

I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« 

Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi.« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, svemogući Bog očuvao je Djevicu Mariju od svakoga grijeha
i u njoj pripravio dostojan stan svomu Sinu. I nas je predodredio za posinstvo
da budemo sveti i neporočni pred njim. Molimo ga da u nama obnovi milost
svoga odabranja i učvrsti nas u svetosti života. 
 

Za Crkvu Božju:
da poput presvete Djevice Marije bude uvijek otvorena vodstvu tvoga Duha
te svim ljudima donese blagovijest spasenja, molimo te. 
 

Za sve kojima si povjerio vodstvo svoga svetog naroda:
daj da ostanu vjerni suradnici tvoje milosti te svojim služenjem
pomažu svim kršćanima rasti u vjeri i međusobnoj ljubavi, molimo te. 
 

Za nas ovdje sabrane:
daj nam priznati istinu naše grješnosti i ohrabri nas da u iskrenome
obraćenju otvorimo vrata Spasitelju koji dolazi, molimo te. 
 

Rasvijetli svojim svjetlom naše živote da kroz ovo milosno vrijeme došašća
vjerno u sebi čuvamo dostojanstvo novoga stvorenja te budemo dostojni
dara vječnosti, molimo te. 
 

Za našu pokojnu braću i sestre: 
po svome milosrđu oprosti im grijehe i nad njima pokaži moć
svoje ljubavi te ih pridruži svojim izabranima i svetima, molimo te. 
 

Milosrdni Bože, u bezgrješnoj Djevici Mariji dao si nam divan primjer vjernosti
i poniznosti. Prodahni nas svojom milošću da živimo obnovljenim dostojanstvom
koje si nam na krštenju udijelio. Po Kristu Gospodinu našemu. 

 

 

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati