Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf          u 18:30 sati         u crkvi   St. Apollinaris 

Evo, dolazi Gospodar, Gospodin.
U ruci mu kraljevstvo, moć i vlast.

 

 

 

 

 

Prvo čitanje   Iz 60, 1-6

Slava Gospodnja sviće nad tobom.
 

Čitanje Knjige proroka Izaije


Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago narodâ k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam   Ps 72,1-2.7-8.10-13

Pripjev:  Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.
 

Bože, sud svoj daj kralju

i svoju pravdu sinu kraljevu.

Nek puku tvojem sudi pravedno,

siromasima po pravici!
 

     U danima njegovim cvjetat će pravda

     i mir velik – sve dok bude mjeseca.

     I vladat će od mora do mora

     i od Rijeke do granica svijeta.
 

Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare,

vladari Šabe i Sebe danak donositi.

Klanjat će mu se svi vladari,

svi će mu narodi služiti.

 

 

Drugo čitanje   Ef 3, 2-3a.5-6

Sada je objavljeno da su i pogani subaštinici obećanja.
 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
 

Braćo:

Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja    Mt 2, 2

Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova

pa dođosmo pokloniti se Gospodinu.

 

 

Evanđelje  Mt 2, 1-12

Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.
 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju


Kad se Isus rodio u Betlehemu ­judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s isto­ka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pâsti narod moj – Izraela!’« 

Tada Herod potajno dozva mudrace i ­raza­zna od njih vrijeme kad se pojavila ­zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« 

Oni, saslušavši kralja, pođoše. I gle, ­zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se po­vrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u ­kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom ­njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore ­zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, ­tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, nebeski je Otac vodio mudrace s istoka da se poklone njegovu Sinu. 
Molitvom se utecimo istome Ocu moleći dar poniznosti i poučljivosti pred njegovom riječju. 
 

Budi nam, Gospodine, svjetlo života.

Za Crkvu u svijetu: 
da bude trajno otvorena vodstvu tvoga Duha te svoju moć ne traži u vladanju
nego u poklonstvu tebi i u služenju braći ljudima, molimo te. 
 

Za papu Franju i sve pastire Crkve: 
rasvijetli ih svojom Istinom da umiju izgrađivati i čuvati kristovsko lice Crkve 
te se proročkom hrabrošću zauzimati za vrjednote evanđelja,
na dobrobit svekolikoga društva, molimo te.
 

Za sve one čijoj je odgovornosti povjerena briga za opće dobro u našemu društvu: 
da u evanđeoskim nastojanjima Crkve prepoznaju dobrobit za sve ljude, 
te se i sami zauzimaju za vrjednote koje ne prolaze, molimo te. 
 

Za sve koji znanošću istražuju tajne svijeta i života:
obdari ih istinskom odgovornošću za čovjeka i za sav stvoreni svijet, molimo te. 
 

Za nas ovdje sabrane:
da poslušni tvome Duhu uvijek umijemo prepoznavati putove 
koji nas vode do susreta s tobom, molimo te. 

S našim prošnjama primi, Gospodine, i naše poklonstvo pred tobom.
Nek naš život bude trajni hod u tvome svjetlu. Po Kristu.

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati