Duhovna misao

Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem.
(Sv. Franjo Asiški)

 

 

List Život - Božić, 2018. br.4

Biblija - Sveto pismo

 

Katekizam

 

 

Kanonsko pravo

 

Prijava KRŠTENJA

Prijava za blagoslov obitelji

Arhiva

Misno slavlje

Düsseldorf       u 11:00 sati      u crkvi St. Apollinaris 

Neuss              u 13:00 sati      u crkvi St. Marien 

Langenfeld      u 16:00 sati      u crkvi Marienhimmelfahr

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me!
Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga!  (Ps 27,7.9 )

 

 

 

Prvo čitanje      Izl 19,2-6a 

Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.

 

Čitanje Knjige Izlaska

 

U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: ’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam     Ps 100,2-3.5

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

Kliči Gospodinu, sva zemljo!

Služite Gospodinu u veselju!

Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!

 

    Znajte da je Gospodin Bog:

    on nas stvori i mi smo njegovi,

    njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

Jer dobar je Gospodin,

dovijeka je ljubav njegova,

od koljena do koljena vjernost njegova.

 

 

Drugo čitanje     Rim 5,6-11

Ako se s Bogom pomirismo smrću Sina njegova, mnogo ćemo se više spasiti životom njegovim.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

 

Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju jegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije evanđelja    Mk 1,15

Približilo se kraljevstvo Božje:

Obratite se i vjerujte evanđelju!

 

 

Evanđelje     Mt 9,36-10,8

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo,

a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.« Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bogu, milosrdnom Ocu, koji nas je po Kristu pozvao
da budemo vrijedni graditelji njegova kraljevstva, uputimo svoje smjerne prošnje.
 

Gospodine Bože, pohodi svojim smilovanjem Crkvu koja okuplja tvoje vjerne:
ti joj budi svjetlo i putokaz u naviještanju evanđelja
i u zauzimanju za dobrobit svih ljudi, molimo te.
 

Gospodine Bože, zbliži istinskim povjerenjem i ljubavlju pastire Crkve 
i povjerene im zajednice vjernika kako bi ljepota zajedništva
zasjala na licu Crkve, molimo te.
 

Gospodine Bože, ohrabri svojim Duhom ljude do kojih dopire riječ evanđelja:
pomozi im da odlučno nasljeduju Krista Učitelja, molimo te.
 

Gospodine Bože, svakodnevno susrećemo ljude koji se odupiru
tvomu daru spasenja: pomozi nam da im svojim življenjem evanđelja
budemo svjedoci tvoje blizine i smilovanja, molimo te.
 

Gospodine Bože, obdari nas istinskim pouzdanjem u tvoju riječ
i snagom za djela na koja nas pozivaš, molimo te.

Bože, Oče milosrđa, usliši naše molitve i po svojoj dobroti oslobodi nas
od slabosti i grijeha kako bismo uvijek mogli rasti u životnom odazivu na tvoju riječ.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

Misijski ured;Van-Douven-Str.8

Kontakt: 

tel: 0211 784121 (Ured)

tel: 0211 784453 (Župnik)

E-mail: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Uredovno vrijeme:

(Srpanj - kolovoz)

Utorak  13 - 16  sati
Srijeda  13 - 16  sati
Četvrtak  16 - 19  sati
Petak    9 - 12  sati

Ponedjeljkom, subotom i blagdanima ured je zatvoren.

St. Apollinaris

 

Pogledaj kartu

St. Apollinaris
Apollinarisstrasse 36
40227 Düsseldorf
Sveta misa nedjeljom u 11:00 sati

St. Marien

 

Pogledaj kartu

St. Marien
Marienkirchplatz 30
41460 Neuss
Sveta misa nedjeljom u 13:00 sati

St. Mariä Himmelfahrt

 

Pogledaj kartu

St. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68
40764 Langenfeld
Sveta misa nedjeljom u 16:00 sati